135132

Emléktábla Györgyi Géza tiszteletére

A fiatalon elhunyt kiváló elméleti fizikusra, az MTA egykori Központi Fizikai Kutatóintézetének munkatársára, az Akadémia doktorára, Györgyi Gézára emlékeztek családtagjai, kollégái és tisztelői a tudós egykori lakóházánál.

A Szilágyi Erzsébet fasor 79. alatti ház falán az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest II. kerületi Önkormányzata és a fizikus családja kezdeményezésére elhelyezett emléktábla avatásán Lévai Péter akadémikus, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat képviseletében Zawadowski Alfréd akadémikus, a II. kerületi Önkormányzat nevében pedig Láng Zsolt polgármester méltatta Györgyi Géza életművét.

     A fizikus tevékeny részese volt a szakmai közéletnek, tagja számos akadémiai bizottságnak, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Tanácsának és a Fizikai Szemle szerkesztőbizottságának.

     Az elméleti fizika számos területét művelte eredményesen. Hiánypótló "Elméleti Magfizika" című könyve két kiadást ért meg, több idegen nyelvre is lefordították. Legfontosabb eredményei a részecskefizika terén a "Györgyi-Goldhaber" elméleti modell, a Kepler-probléma csoportelméleti vonatkozásainak tisztázása, valamint a hidrogénatom színképének a csoportelméleti szimmetriák kiaknázásával való tárgyalása. Rendszeresen oktatott az egyetemen, kitűnő előadó volt. Számos egyetemi jegyzetet írt.

 

     Tudománytörténeti tevékenysége is jelentős volt, Neumann János és Ortvay Rudolf levelezésének publikálása fontos hozzájárulás volt a XX. századi magyar fizika történetéhez.

     Emlékére a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet 1995-ben Györgyi Géza Díjat alapított fiatal kutatók számára.