132524

Axel Ullrich, az MTA tiszteleti tagja székfoglaló előadása

 

 

  Axel Ullrich, az MTA tiszteleti tagja "Molecular Medicine 1978-2013" címmel tartja székfoglaló előadását. 

 

 

 

 

 Az előadás ideje: 2013. október 1. (kedd) 13.30 óra 

Az előadás helye: MTA Székház, Nagyterem
                        (1051 Budapest. Széchenyi István tér 9. II. emelet) 

Axel Ullrich a Max Planck Intézet Molekuláris Biológiai részlegének igazgatója. Szűkebb szakterülete a molekuláris biológia és a jelátviteli terápia. Tagja a Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina-nak és az American Academy of Arts & Sciences-nek. Prof. Axel Ullrich, a géntechnológiai kutatások egyik úttörője és kiemelkedő alakja több mint 525 rangos szaklapban megjelent cikket publikált, és a Science Watch szerint az 1983-2007 közötti időszakban 75,631 citációjával a világ 9. legtöbbet idézett tudósa,  Hirsch indexe 123.

Axel Ullrich székfoglaló előadásában többek között beszámol a világon elsőként általa klónozott prepro-Insulin cDNS-ről, ami az első gén-technológia alapú fehérjét eredményezte, amit a Genetech fejlesztett ki "Humulin" néven.  Az EGF, NGF, IGF-1 és IGF-2 cDNS-ének klónozása révén munkatársaival együtt ő derítette fel ezen növekedési faktor fehérjék elsődleges szerkezetét. Számos növekedési faktor receptor (Inzulin Receptor, PDGFR, IGFR, CSFR és SCFR) klónozása is a nevéhez fűződik. Az EGFR és a c-erbB klónozása és az amplifikáció megállapítása révén az első proto-onkogen teljes karakterizációját és az onkogenikus mutáció beazonosítását is ő végezte el, ami az egyénre szabott terápia fontos alappilére lett. A székfoglaló előadáson résztvevők képet kaphatnak arról, hogy Axel Ullrich és munkatársai fedezték fel és klónozták meg a Her2/neu növekedési factor receptor onkogent, ami elsősorban az emlőtumorokban meghatározó jelentőségű, majd kifejlesztettek ellene egy monoklonális ellenanyagot, ami az első célzott rákterápiás gyógyszerhez vezetett Herceptin néven (Genentech/Hoffmann-La Roche). A HER3 onkogén ellen is hatékony ellenanyagot fejlesztett ki és beazonosította az Axl receptor tirozin kinázt, mint a metasztázis képződésben kiemelten fontos terápiás célmolekulát.

Professzor Ullrich és munkacsoportja azonosította be a vasculáris rendszerben és a tumor angiogenezisben meghatározó szerepet játszó Flk-1/VEGFR2 receptort, aminek nyomán kifejlesztették a célmolekula specifikus anti-angiogenikus SU6668 és SU11248-as hatóanyagokat. Ez utóbbit SUTENT/SUNITINIB néven az első ún. tervezetten "multiple target" kinázgátló gyógyszerként 2006 januárban hozta ki gyógyszerként a Pfizer, és engedélyezte az FDA. Az FGFR4 receptor emlő és vastagbél tumorok igen fontos és prognosztikus jelentőségű mutációjának beazonosítása nyomán kifejlesztettek erre a receptorra is egy terápiásan fontos ellenanyagot. Professzor Ullrichnak fontos szerepe volt a tumor sejtek jelátviteli hálózatának felderítésében és a kináz enzimek és a G-protein kapcsolt receptorok kölcsönhatásainak megismerésében.

Axel Ullrich több mint 20 éve dolgozik együtt Kéri Györggyel, a biológiai tudományok doktorával és az SE Orvosi Vegytani Intézetben működő MTA kutatócsoporttal. 1999-ben megalapították a Vichem Chemie Kutató Kft.-t, ami a kináz inhibitorok egyik vezető biotech cége lett. Ullrich professzort a Debreceni Egyetem és a Semmelweis Egyetem is díszdoktorává avatta. Axel Ullrich professzor munkásságát eddig több mint 50 rangos nemzetközi kitüntetéssel honorálták.