135607

V. Orvosi Tudományok Osztálya

 Osztályelnök: Kosztolányi György. az MTA rendes tagja
 Osztályelnök-helyettes:  Ádám Veronika, az MTA rendes tagja
 Telefon 36-1-4116331; 36-1-4116331 (fax)
 E-mail:
 orvos@titkarsag.mta.hu
 Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 7. (111/b szoba)
 Levélcím: 1245 Budapest, Pf. 1000.
 Szakreferens: Borostyánkői Baldauf Zsolt, PhD

 Az Élettudományi Titkárság osztályvezetője:

 Gémesné Juhász Anikó, PhD

 

 

Az osztálynak 35 akadémikus és 21 választott nem-akadémikus közgyűlési képviselő tagja, valamint 5 tanácskozási jogú tagja van. Az osztálynak 26 külső tagja és 28 tiszteleti tagja van.

Az osztály által gondozott tudományterületek: elméleti orvostudomány, klinikai orvostudomány, kísérleti orvostudomány, gyógyszerésztudomány, egészségtudomány, sporttudomány.

A tudományos munkát az osztály hat tudományos bizottság, és egy osztályközi állandó bizottság segítségével szervezi. Résztvevő még további két osztályközi tudományos bizottságban és kilenc osztályközi állandó bizottságba delegál tagot.

Az MTA doktora fokozat iránti kérelmeket három doktori bizottság értékeli.

Az osztály rendszerint a hónap harmadik szerdáján tart osztályüléseket, ahol az aktuális  tudományos és adminisztratív kérdések, illetve a doktori ügyek kerülnek megvitatásra. Rendszeresen szervez tudományos üléseket, konferenciákat, továbbá székfoglalókat, felolvasó üléseket, emlékbeszédeket, emléküléseket tart.

Figyelemmel kíséri, segíti és értékeli a tudományágazat körében folyó tudományos tevékenységet; állást foglal tudományos, tudománypolitikai, tudományszervezési kérdésekben; véleményt nyilvánít az Akadémiai kutatóintézetek és az Akadémia által támogatott tanszéki kutatócsoportok és egyéb kutatóhelyek tevékenységéről.  Meghatározott módon közreműködik a Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím odaítélésével kapcsolatos eljárásban.

Az osztály 2 tudományos folyóiratot gondoz (Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, Acta Physiologica Hungarica), tudományos könyvkiadást támogat. Az osztály nemzetközi kapcsolatainak ápolása során tartja a kapcsolatot külső- és tiszteleti tagjaival, támogatást nyújt számos hazai és nemzetközi  részvételű rendezvényhez, hazai kutatóknak nemzetközi  konferencián való részvételéhez, külön meghívott vendégként nemzetközileg elismert külföldi tudósokat kér fel előadás tartásra. Az osztály tudományos pályázatokat véleményez.

Az osztály az MTA Alapszabályában és Ügyrendjében meghatározottak szerint működik. Alább olvasható az osztály jelenleg hatályos ügyrendje egységes szerkezetben.

Két alapítványt működtet, a Zsigmond Diabétesz Alapítványt és a Simor Pál Rákkutató Alapítványt.