133642
A tudománydiplomácia hírei
Vissza
2014. 02. 26.

Szorosabb együttműködési lehetőség angliai kutatásintenzív egyetemekkel – az MTA-n járt a Russell Group delegációja

Az Egyesült Királyság és Magyarország közötti tudományos párbeszéd erősítéséhez, valamint a felsőoktatás kutatói utánpótlást biztosító intézményeinek, a kutatásintenzív egyetemeknek az eddigieknél szorosabb együttműködéséhez járulhat hozzá a Nagy-Britannia vezető egyetemeit összefogó Russell Group delegációjának akadémiai látogatása.

 

A 20 angliai, 2 skóciai és 1-1 walesi, illetve észak-írországi egyetemet képviselő brit vendégek részvételével rendezett kerekasztal-konferencián Pálinkás József, az MTA elnöke beszámolt a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatának megújulási folyamatáról. Bemutatta Magyarország egyetlen széles kutatási tematikájú, főhivatású kutatási intézményhálózatának felépítését és tevékenységét, valamint a legfontosabb kutatási irányokat, kiemelve az idegtudományok, a matematika, a biotechnológia, illetve a kémiai tudományok területén elért eredményeket. Kitért az általa indított Lendület programra, amely az elmúlt években nemzetközileg is elismert, követendő és versenyképes kutatástámogatási modellé vált Európában. Hangsúlyozta, hogy a Lendület célja a fiatal, tehetséges magyar kutatók hazahívása és otthon tartása azzal, hogy nemzetközileg is figyelemre méltó kutatási terveik megvalósításához Magyarországon is világszínvonalú körülményeket biztosít. „Az Akadémia 2009-es megújítása pozitív változást indított el, amely már nemcsak a tudományos eredményekben látszik, de indirekt módon jelentkezik a kutatói attitűdben, a lehetőségek jobb megragadásában is" - összegezte az elmúlt évek tapasztalatát Pálinkás József.

Russell Group
Az 1994-ben alapított Russell Group, amely 24 egyesült királysági kutatóegyetem szövetségével jött létre, fontos szerepet játszik a szigetország tudományos és kulturális életében, mivel az Egyesült Királyságban folyó kutatások legnagyobb hányadát a csoport intézményeiben végzik. A társaság célja, hogy képviselje a kutatásintenzív egyetemek érdekeit az állammal szemben, valamint hogy a tudományos kutatások számára - többek között anyagi értelemben - megteremtse a megfelelő körülményeket. A Russell Group legfontosabb törekvése, hogy intézményei vonzóak legyenek a legképzettebb tanárok, kutatók és legtehetségesebb diákok számára.

    "Már jelenleg is nagyon sok kutatási program fut egyesült királysági és magyar egyetemek között, ugyanakkor a Russell Group határozott célja, hogy bővítse a csoport európai együttműködési portfólióját" - hangoztatta James Conroy, a Glasgow-i Egyetem aligazgatója.

     A kerekasztal-beszélgetésen a felek egyetértettek abban, hogy az együttműködés kibővítésének feltétele az élénkebb információcsere. Az MTA elnöke felvetette egy iroda létrehozását, amely koordinálná a Russell Group, az Akadémia és a hat nagy magyarországi egyetem közötti információáramlást, a közös projekteket, a kutatói kapcsolatokat. Mindkét fél kiemelte, hogy országainkban meg kell találni azokat az azonos vagy hasonló témában tevékenykedő kutatócsoportokat, amelyek eredményesen együtt tudnak működni, és kölcsönösen jótékony hatással lehetnek egymás kutatómunkájára.