133676
A tudománydiplomácia hírei
Vissza
2014. 03. 07.

A szlovén nagykövet bemutatkozó látogatása az Akadémián

A kutatás-fejlesztést érintő kapcsolatokról, a tudományos együttműködés folytatásáról és a magyar-szlovén nagyszótárról egyeztetett Pálinkás József, az MTA elnöke és Ksenija Škrilec, Szlovénia Magyarországra delegált nagykövete a diplomatának az Akadémia Székházában tett bemutatkozó látogatásán.

Pálinkás József a találkozón javasolta a Magyar Tudományos Akadémia és a Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia között 1978-ban kötött egyezmény megújítását és aktualizálását, valamit tájékoztatta a diplomatát, hogy a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) az 1994-ben megkötött kormányközi TéT együttműködés keretében 2014. III. negyedévétől folytatni kívánja a közös pályázatok finanszírozását.

A Muraszombaton született, magyar anyanyelvű Ksenija Škrilec szorgalmazta a nemzetközi színvonalú szlovén kutatóintézetek (Jožef Stefan Intézet, Vegyipari Intézet, Nemzeti Biológiai Intézet) és potenciális magyar partnereik közötti együttműködés elmélyítését. A nagykövet felhívta Pálinkás József figyelmét a magyar-szlovén regionális kapcsolatokat feltáró, erősítésüket megalapozó kutatások indításának fontosságára is.

     Az MTA elnöke és a szlovén nagykövet egyetértett abban, hogy az elmúlt években már többször napirendre került magyar-szlovén, szlovén-magyar nagyszótárprojekt koordinációjával járó feladatokat a két ország tudományos akadémiái a kapacitás hiánya miatt nem tudják megfelelően ellátni. Közös megoldási javaslatuk szerint a nagyszótár létrehozásának feladatát a két ország felelős minisztériumának szükséges átvennie. A szótár összeállítása és a hozzá kapcsolódó műhelymunka a megfelelő képzettségű szakembereket foglalkoztató két magyar (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ) és két szlovén egyetem (Ljubljanai Egyetem, Maribori Egyetem) együttműködésében valósulhatna meg a leghatékonyabban.