Történeti Adattár

A lekérdezés folyamatban...
loading...
Ábrahám Ambrus Andor
Ábrahám Ambrus Andor
Született: Tusnád, 1893.11.20.

Elhunyt: Szeged, 1989.01.10.
Fokozat típusa:
rendes tag: 1960
levelező tag: 1945
Szakma:
biológus, zoológus, premontrei szerzetes
Életút
Premontrei szerzetes volt, VI. Pál pápa felmentette egyházi kötelmei alól (1967-ben).
Életút méltatása
Az idegrendszer összehasonlító vizsgálatával, összehasonlító idegszövettannal, idegélettannal, az idegszövetek tanulmányozásának mikrotechnikai eljárásaival, az intrakardiális idegek és hallóidegek összehasonlító vizsgálatával foglalkozott.
Emlékezet
A JATE emlékére Ábrahám Ambrus-emlékérmet alapított (a neurohisztológia területén elért kimagasló eredményekért, 1993-tól). Emlékét bronz dombormű őrzi (Tóth Sándor alkotása a Szegedi Tudományegyetem Ady téri épületén, felavatták: 1993. november 19-én). Szegeden hunyt el, a budapesti Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben).
Elismertség
Az MTA Zoológiai Bizottság tagja, elnöke, Morfológiai Főbizottsága tagja, a Neuromorfológiai Témabizottsága elnöke. A Szegedi Akadémiai Bizottság tagja (1961–1989). A Szent István Akadémia rendes tagja (1930-tól). A Magyar Biológusok Társasága elnöke (1955–1959), tiszteletbeli elnöke (1959–1962); a Szegedi Osztály elnöke (1955–1961). A Magyar Anatómusok, Hisztológusok, és Embriológusok Társasága vezetőségi tagja (1966–1989). Az agrai Indiai Zoológiai Akadémia tagja (1955–1989), a londoni Királyi Orvosi Társaság külső tagja (1958–1989). Az Európai Endokrinológusok Társasága tagja (1963–1989). A Nemzetközi Ideganatómiai Akadémia tagja.
Díjak
 • Magyar Népköztársaság Zászlórendje: 1983
 • Díszdoktor (Argentínai Mendoza Egyetem): 1982
 • Gelei József-emlékérem: 1981
 • Munka Érdemrend arany fokozat: 1978
 • Munka Érdemrend arany fokozat: 1973
 • József Attila-emlékérem: 1968
 • Munka Érdemrend: 1963
 • Kossuth-díj: 1953
Szerkesztői tevékenységek
 • Acta Zoologica: 1965.01.01 – 1989.12.31
 • Acta Universitatis Szegediensis. Acta Biologica: 1955.01.01 – 1958.12.31
 • Acta Biologica: 1952.01.01 – 1960.12.31
 • Annales Biologicae Universitatum Hungariae: 1951.01.01 – 1958.12.31
 • Acta Universitatis Szegediensis. Pars zoologica: 1942.01.01 – 1944.12.31
Művek
 • Fontosabb művei: A gyíkok bőrének idegvégződései. 2 táblával. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1926)
 • A gyíktüdő idegvégződései. 2 táblával. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1927)
 • A kutya orrbőrének idegvégkészülékei. 3 táblával. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1930)
 • Angolországi tapasztalataim. (Budapest, 1930)
 • Az állati szervezet őrei a környezetben. A Szent István Akadémián tartott székfoglaló előadása. (Budapest, 1931)
 • Az állatok szerepe a gyógyászatban. (Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője, 1932)
 • Újabb adatok az idegvégtestek mellékrostjainak ismeretéhez. – Adatok az édesvízi csontoshalak fali dúcsejtjeinek ismeretéhez. (Állattani közlemények, 1933)
 • Állati mérgek és mérges állatok. 1–2. (Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője, 1933)
 • Haeckel eszmetörténeti és tudományos jelentősége. (Katholikus Szemle, 1934)
 • A vér szerepe a gyógyászatban. (Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője, 1934)
 • Adatok a madárbélcsatorna beidegzésének ismeretéhez. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1935)
 • Az ember szájpadmandolájának beidegződése. Adatok a szájpadmandola alak- és élettanához. (Állattani Közlemények, 1935)
 • A származástan és a mai biológia. (Az Esztergomi Nyári Egyetem 1934. évi előadásai. Budapest, 1935)
 • Székely ének – székely élet. (Szeged, 1936)
 • A gerincesek intercardialis idegrendszere. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1937)
 • A békák szájpad-nyálkahártyájának mikroszkopikus beidegződése. (Állattani Közlemények, 1937)
 • A neurontan mai állása. (Állattani Közlemények, 1938)
 • A csigák bélcsatornájának mikroszkopikus beidegzése. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1939)
 • A békák bőrének mikroszkopikus beidegzése. (Állattani Közlemények, 1939)
 • Az emberi szív sinustájéka és az idegrendszer. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1940)
 • Az emberi hasiagy – ganglion coeliacum – szerkezete. (Állattani Közlemények, 1940)
 • Anyanyelv és nemzetvédelem. (Szeged, 1940)
 • Adatok a hüllők légzőszerveinek mikroszkópikus beidegzéséhez. (A Magyar Biológiai Kutató Intézet munkái, 1941)
 • A katholikus Csíkország. (Katholikus Szemle, 1941)
 • Az ember nyelvének érző idegvégszervei. – Idegvégtestek az arteria renalis falában. (Állattani Közlemények, 1943)
 • A magyar föld a magyaroké. – Életritmus. (Délvidéki Szemle, 1944)
 • Teendőink az Alföld állattani feldolgozása terén. (Alföldi Tudományos Gyűjtemény, 1945)
 • Receptorok a véredények falában. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1946. május 20., megjelent, angolul: Receptors in the Wall of the Bloodvessels. Hungarica Acta Biologica, 1949)
 • A vérerek beidegzése. (Szeged, 1950)
 • Bevezetés az állatok szervezettanába. (Szeged, 1950)
 • Az aortaideg szerkezete és végződésformái a kutya arteriás törzseiben. (A magyar tudományegyetemen biológiai intézeteinek évkönyve, 1951)
 • Állatélettani anatómia. (Szeged, 1951)
 • Összehasonlító állatszervezettan. (Budapest, 1952)
 • A Goltz-féle átkaroló reflex receptorainak helye és szerkezete. – Vérnyomás és periférikus idegrendszer. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1952)
 • Die Innervation der Blutgefässe. – Blood Pressure and Peripheral Nervous System. (Acta Biologica, 1953)
 • A madarak szemmozgató izmainak beidegzése, tekintettel a ganglion ciliare szerkezetére. 10 táblával. Stammer Arankával. (Állattani Közlemények, 1954)
 • Összehasonlító állatszervezettan. Egyetemi jegyzet. (Budapest, 1954, 5. kiadás. 1–2. 1964–1965)
 • Microscopic Innervation of Fixed Vascular Grafts. Sin, L.-lel. (Acta Morphologica, 1955)
 • Hidrobiológiai vizsgálatok a Szilvás patak vízgyűjtő területén. 2 táblával. Horváth Andorral, Megyeri Jánossal. (Állattani Közlemények, 1956)
 • Über die Struktur und die Innervation des Reizleitungssysteme. Erdélyi Lajossal. – Die mikroskopische Innervation des Vogelherzens. Stammer Arankával. (Acta Biologica, 1957)
 • Az orvosi pióca bélcsatornájának beidegzése. 10 táblával. Minker Emillel. – Az afferentatio morphologiai alapjai az emlősök veséjében. 11 táblával. – A pusztai varánusz [Varanus griseus Daud.] veséjének mikroszkopikus beidegzése. 15 táblával. (MTA Biológiai Csoportjának Közleményei, 1958)
 • Anatómia- élettan. Főiskolai és egyetemi tankönyv. Bende Sándorral, Megyeri Jánossal. A rajzokat Gunda Antalné készítette. (Budapest, 1958, 2. javított és bővített kiadás. 1971, 3. javított és bővített kiadás. 1973, 4. kiadás. 1979, 5. kiadás. 1987)
 • A vese mikroszkópikus beidegzése. (Állattani Közlemények, 1959)
 • Összehasonlító faunisztikai vizsgálatok a Bükk hegység kisvizeiben, Biczók Ferenccel, Megyeri Jánossal. (Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1960)
 • Adatok a retina szerkezetének ismeretéhez, tekintettel az idegsejtek rétegére és a központi kapcsolatokra. (MTA Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya Közleményei, 1960)
 • A szív beidegződése. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1960. december 14., MTA Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya Közleményei, 1961)
 • Die mikroskopische Innervation des Herzens und der Blutgefässe von Vertebraten. Monográfia. (Budapest, 1964)
 • The Structure of the Synapses in the Heart of the European Pond Turtle. (Modern Trends in Neuromorphology. Budapest, 1965)
 • Állattípusok. (Budapest, 1965)
 • Electron Microscope Examinations on the Brain of Water Beetle. (Acta Biologica, 1967)
 • Microscopic Innervation of the Heart and Blood Vessels in Vertebrates, Including Men. (Budapest–Oxford, 1969)
 • A synapsisok szerkezete a fürgegyík [Lacerta agilis L.] nagyagykérgében. (Állattani Közlemények, 1973)
 • Elektronmikroszkópos vizsgálatok a házikacsa ceromáján, különös tekintettel a Grandry-féle testekre. (Állattani Közlemények, 1976)
 • Ultrastruktúra-vizsgálatok Herbst-féle testeken. (Állattani Közlemények, 1977)
 • A receptorok helye és szerepe a sündisznó [Erinaceus europaeus] orrbőrében fény- és elektronmikroszkóp alatt. (Állattani Közlemények, 1979)
 • Fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatok emberi carotis testeken. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1980)
 • Összehasonlító fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatok neuroszekréciós sejteken. – Fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatok a mocsári teknős [Emys orbicularis] szívfalazatán. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1981)
 • Iconography of Sensory Nerve Endings. (Budapest, 1981)
 • „Életem a főiskoláért”. Ábrahám Ambrus önéletrajzi írása. Szerkesztette Horváthné Szélpál Mária. (Írások a főiskola történetéről. Szeged, 1993)
 • A szálfaember. Ábrahám Ambrus önéletírása. Sajtó alá rendezte Annus József, a szómagyarázatokat összeállította Farkas L. Gyula. (Szeged, 1993).
Irodalom
 • A magyar társadalom lexikonja. (Budapest, 1930)
 • Udvari Gábor: Látogatás Ábrahám Ambrus akadémikusnál. (Természet Világa, 1979)
 • Ábrahám Ambrus akadémikus 90 éves. (Magyar Nemzet, 1983. november 19.)
 • Életem és tudományos tevékenységem. Vekerdi László interjúja. (Tiszatáj, 1984)
 • Magyarok a természettudomány és technika történetében. Főszerkesztő Nagy Dénes és Nagy Ferenc. (Budapest, 1986)
 • Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerkesztette Schneider László, Szluka Emil. (Budapest, 1986)
 • Halálhír. (Népszabadság és Magyar Nemzet, 1989. január 12.)
 • Ábrahám Ambrus Nekrológ művei bibliográfiájával. (Acta Biologica, 1989)
 • Szentágothai János: Ábrahám Ambrus (Magyar Tudomány, 1989)
 • Ábrahám Ambrus születésének 100. évfordulója. (Magyar Tudomány, 1993)
 • Farkas L. Gyula: Ábrahám Ambrus centenáriuma. (Orvosi Hetilap, 1994. 26.)
 • Magyar tudóslexikon. Főszerkesztő Nagy Ferenc. (Budapest, 1997)
 • Szegedi Tanárképző Főiskola. 1873–1998. Történet. Almanach. Szerkesztette Apróné Laczó Katalin, Pitrik József. (Szeged, 1998)
 • Laczó Katalin: A mikroszkópon innen és túl. Emlékezés Ábrahám Ambrus professzorra. (Szeged [folyóirat], 1999)
 • Incze Dénes: Erdély katolikus nagyjai. (Tusnádfürdő, 2003).

Az oldal tesztelése folyamatban van,

kérjük, amennyiben hibát vagy hiányosságot észlel, szívesedjen jelezni!

A Történeti Adattárról

A tudomány, amellett, hogy gondolkodásmód, tevékenység, szellemiség, egyszersmind közösség is. A Magyar Tudományos Akadémia közel két évszázada ad hivatást ennek a közösségnek, a magyar tudósok társaságának. Az Akadémiai Adattárhoz kapcsolódó, új Történeti Adattár azokat mutatja be, akik valaha tagjai voltak ennek a közösségnek, akik akadémikusként, nagydoktorként, kandidátusként osztoztak ebben a hivatásban. Az adattár az akadémiai közösség múltjának kereshető adatbázisaként mostantól lehetőséget ad fontos találkozásokra a magyar tudomány egykori képviselőivel.