104911

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

Cím: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Telefon: (1) 331-4117
E-Mail:

szima@titkarsag.mta.hu


A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia célja

A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia azt a gondolatot testesíti meg, hogy a művész szellemi szabadsága és a művészi alkotómunka függetlensége sérthetetlen érték. A Széchenyi Akadémia alapszabályban rögzített feladata, hogy megjelenítse az irodalmi és művészeti élet sokszínűségében megvalósuló egységét, amely a magyar művészet minőségének és gyarapodásának legfőbb záloga. A Széchenyi Akadémia legfőbb célja, hogy segítse a legmagasabb színvonalú művészi alkotások létrejöttét és széleskörű elismerésüket. Kapcsolatot tart hasonló rendeltetésű külföldi akadémiákkal és támogatja tagjainak nemzetközi működését. A Széchenyi Akadémia előmozdítja a művészet sokféle irányának jobb megértését, és elutasítja a kirekesztés és bezárkózás minden formáját. Feladatának tekinti továbbá a tudományos és művészeti felfogások közeledését; a megismerés egyfajta – helyenként a tudománytól eltérő - módjaként tekint a művészetekre. Ennek érdekében székfoglaló és nyilvános előadásokat, szakmai konferenciákat, felolvasóesteket, hangversenyeket, kiállításokat szervez, könyveket ad ki. A Széchenyi Akadémia évente mintegy húsz rendezvényt tart. Közgyűléseit kivéve összes programja nyilvános, a honlapon megtalálható.

 

A Széchenyi Akadémia rövid története és felépítése

A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát 1992-ben alapította a Magyar Tudományos Akadémia mint önálló, társult intézményt, amely saját alapszabállyal rendelkezik, tisztségviselőit önállóan választja meg. Költségvetése azonban az MTA költségvetésének része. Tagjai javadalmazást nem kapnak, tagdíjat nem fizetnek.

A művészeti akadémia alapítása Kosáry Domokosnak, az MTA akkori elnökének kezdeményezésére történt, jóvátételi szándékkal. Mivel az MTA 1949-es átszervezésekor kizárta tagjai közül az alkotóművészeket, az irodalmi és művészeti élet reprezentatív alakjait kívánta újból integrálni akadémiai keretek közé.

A Széchenyi Akadémia tagjai olyan írók és művészek, akik saját területükön kiemelkedőt alkottak. A tagok választása jelölés útján, többlépcsős rendszerben és a jelöltek teljesítményének alapos értékelésével történik. A Széchenyi Akadémiának rendes és  tiszteleti tagjai vannak. Rendes tag csak magyar állampolgár lehet, külföldi állampolgár tiszteleti tagnak választható. A testületnek egyszerre 60 olyan tagja lehet, aki nem töltötte be a hetvenedik életévét. Aki elmúlt hetvenéves, továbbra is teljes jogú tag marad, de helyére új tag választható.

A Széchenyi Akadémia öt osztályra tagolódik: (1) Irodalmi, (2) Képző- és Iparművészeti, (3) Zenei Alkotóművészeti, (4) Mozgókép- és Színházművészeti és (5) Építőművészeti. Minden osztálynak választott vezetője van.

A Széchenyi Akadémia legfőbb testületi szerve a Közgyűlés, amelynek valamennyi rendes és tiszteleti tagja teljes jogú tagja. A Közgyűlés választja meg három évre a vezető tisztségviselőket: az elnököt, az ügyvezető elnököt és az osztályelnököket.

A Széchenyi Akadémia és az MTA együttműködését, kapcsolatát mindkét részről két-két delegátus tartja és ápolja.

 

Tisztségviselők

Kosáry Domokos, az MTA rendes tagja, örökös védnök
Makk Károly, elnök
Ferencz Győző ügyvezető elnök 
Klimó Károly elnökségi tag
Mengyán Csaba ügyvezető titkár

 

Alapító tagok

Bartha László festőművész (1908–1998)
Cseres Tibor író (1915–1993)
Domokos Mátyás író (1928–2006)
Fodor András író (1929–1997)
Görgey Gábor író
Haiman György tipográfus (1914–1996)
Hubay Miklós író (1918–2011)
Jovánovics György szobrászművész
Jókai Anna író
Juhász Ferenc költő (1928–2015)
Konrád György író
Lakatos István író (1927–2002)
Lator László író
Lengyel Balázs író (1918–2007)
Lossonczy Tamás festőművész (1904–2009)
Mándy Iván író (1918–1995)
Mészöly Miklós író (1921–2001)
Nemes Nagy Ágnes költő (1922–1991)
Polgár Rózsa textilművész (1936-2014)
Somlyó György költő (1920–2006)
Soproni József zeneszerző
Szabó István filmrendező
Szabó Magda író (1917–2007)
Takáts Gyula író (1911–2008)
Vas István író (1910–1991)
 
Tiszteleti tagok

Bányai János író, Szerbia
Eötvös Péter zeneszerző, Hollandia
Gilevszki, Paszkal  költő, Macedónia
Grendel Lajos író, Szlovákia
Haldimann Éva dr. kritikus, Svájc
Kovács András Ferenc költő, Románia

Lakner László festőművész, Németország
Magyar Péter építész
Menzel, Jiří filmrendező, Csehország
Molnár Vera festőművész, Franciaország
Moravánszky Ákos építész, Svájc
Szathmáry Zsigmond zeneszerző–orgonaművész, Németország
Szirtes, George költő-műfordító, Anglia
Tolnai Ottó író, Szerbia
Tom Hubbard költő, Skócia
Uecker, Günther képzőművész, Németország
William J. McCormack költő, Írország

Irodalmi Osztály - elnök: Imre Flóra

rendes tagok:
Balla Zsófia költő
Bertók László író
Bodor Ádám író
Csukás István költő
Esterházy Péter író
Ferencz Győző író
Gergely Ágnes író
Görgey Gábor író
Imre Flóra költő
Jókai Anna író
Kertész Imre író
Konrád György író
Kornis Mihály író
Krasznahorkai László író
Lator László író
Mesterházi Mónika költő
Nádas Péter író
Nádasdy Ádám költő
Parti Nagy Lajos író
Péterfy Gergely író
Rakovszky Zsuzsa író
Sándor Iván író
Spiró György író
Szabó T. Anna költő
Takács Zsuzsa költő
Tandori Dezső író
Tóth Krisztina költő
Várady Szabolcs író
Villányi László költő
Závada Pál író
 
Képző- és Iparművészeti Osztály - elnök: Maurer Dóra

rendes tagok:
Asszonyi Tamás szobrászművész
Bak Imre festőművész
Balogh István grafikusművész
Baranyay András grafikusművész
Birkás Ákos festőművész
Bujdosó Alpár interdiszciplináris művész, performer
Drozdik Orsolya grafikus

Fajó János festőművész
Forgács Péter grafikus-, videóművész
Gáyor Tibor festőművész
Gellér B. István képzőművész
Haász István grafikus-, festőművész
Hager Ritta textilművész
Hajnal Gabriella képzőművész
Harasztÿ István szobrászművész
Hencze Tamás festőművész
Hopp-Halász Károly képzőművész
Ilona Keserü Ilona festőművész
Kecskés Ágnes textilművész
Klimó Károly festőművész
Konok Tamás festőművész
Lovas Ilona képzőművész
Maurer Dóra festőművész
Megyik János szobrászművész
Mengyán András festőművész
Molnár Sándor festőművész
Nádler István festőművész
Orosz István grafikusművész
Péreli Zsuzsa textilművész
Péter Vladimir ötvösművész
Pinczehelyi Sándor festőművész
Szemethy Imre grafikusművész
Záborszky Gábor festőművész

 

Zenei Alkotóművészeti Osztály - elnök: Tihanyi László

rendes tagok:

Csapó Gyula zeneszerző
Dukay Barnabás zeneszerző
Erőd Iván zeneszerző
Jeney Zoltán zeneszerző
Kocsis Zoltán zeneszerző, zongoraművész
Kurtág György zeneszerző
Matuz István fuvolaművész
Peskó Zoltán zeneszerző-karmester
Sárosi Bálint népzenekutató
Sári József zeneszerző
Sáry László zeneszerző
Serei Zsolt zeneszerző-karmester
Soproni József zeneszerző
Tihanyi László zeneszerző
Vidovszky László zeneszerző

 

Mozgókép- és Színházművészeti Osztály - elnök: Mészáros Márta

rendes tagok:
Ascher Tamás rendező
Gothár Péter filmrendező
Grunwalsky Ferenc filmrendező, operatőr, forgatókönyvíró
Huszti Péter színész, rendező

Janisch Attila filmrendező, forgatókönyvíró
Lengyel György rendező
Makk Károly filmrendező
Mácsai Pál rendező
Máté Gábor rendező
Mészáros Márta filmrendező
Radnóti Zsuzsa dramaturg
Szabó István filmrendező
Székely Gábor rendező
Tarr Béla filmrendező, forgatókönyvíró
Visky András drámaíró, dramaturg, színházi teoretikus
Zsámbéki Gábor rendező

 

Építőművészeti Osztály - elnök: Winkler Barnabás

rendes tagok:

Csomay Zsófia építész, belsőépítész
Dévényi Tamás építész
Getto Tamás építész
Karácsony Tamás építész
Magyari Éva építész
Meggyesi Tamás építész
Nagy Bálint építész
Perényi Tamás építész
Puhl Antal építész
Roth János építész
Skardelli György építész
Sugár Péter építész
Tomay Tamás építész
Turányi Gábor építész
U. Nagy Gábor építész
Winkler Barnabás építész
Zsigmond László építész

 
Elhunytak

Bartha László festőművész (1908–1998)
Báthory Júlia üvegművész (1901–2000)
Bódy Irén textilművész (1929-2011)
Cseres Tibor író (1915–1993)
Csorba Győző író (1916–1995)
Dobszay László zenetörténész (1935–2011)
Domokos Mátyás író (1928–2006)
Durkó Zsolt zeneszerző (1934–1997)
Farkas Ferenc zeneszerző (1905–2000)
Fábri Zoltán filmrendező (1926–2000)
Fodor András író (1929–1997)
Gábor Miklós színművész, rendező (1919–1998)
Gross Arnold grafikusművész (1929-2015)
Gyarmathy Tihamér festőművész (1915–2005)
Haiman György tipográfus (1914–1996)
Horváth Márton üvegművész (1941–2013)
Hubay Miklós író (1918–2011)
Jakovits József szobrászművész (1909–1994)
Jancsó Miklós filmrendező (1921-2014)
Juhász Ferenc költő (1928–2015)
Kass János grafikusművész (1927–2010)
Koltai Tamás dramaturg, színikritikus (1942–2015)
Kontraszty László festőművész (1906–1994)
Kovács Tamás grafikusművész (1942–1999)
Körösényi Tamás szobrászművész (1953–2010)
Lakatos István író (1927–2002)
Lengyel Balázs író (1918–2007)
Lossonczy Tamás festőművész (1904–2009)
Ligeti Erika szobrászművész (1934–2004)
Lugossy Mária képzőművész (1949–2012)
Mándy Iván író (1918–1995)
Mészöly Miklós író (1921–2001)
Nemes Nagy Ágnes író, költő (1922–1991)
Orbán Ottó író  (1936–2002)
Pauer Gyula szobrászművész (1941–2012)
Pásztor Gábor grafikusművész (1933–2012)
Petrovics Emil zeneszerző (1930-2011)
Polgár Rózsa kárpitművész (1936-2014)
Schéner Mihály festőművész (1923–2009)
Seregi László koreográfus (1929-2012)

Solti Gizella textilművész (1931-2015)
Somlyó György író (1920–2006)
Szabó Magda író (1917–2007)
Székely Magda költő (1936–2007)
Szenes Zsuzsa textilművész (1931–2001)
Szőllősy András zeneszerző (1921–2007)
Szőts István filmrendező (1912–1998)
Takáts Gyula író (1911–2008)
Vas István író (1910–1991)
Veress Pál festőművész (1920–1999)
Virág Csaba építész (1933-2015)
Vígh Tamás szobrászművész (1926–2010)

 

Elhunyt tiszteleti tagok

Albini, Umberto műfordító, Olaszország (1923–2011)
Csernus Tibor festőművész, Franciaország (1927–2007)
Eugène Guillevic költő, Franciaország (1907–1997)
Határ Győző író, Anglia (1914–2006)
Hradil, Jože műfordító, szótárszerkesztő, Szlovénia (1934–2015)
Lucien Hervé (Elkán László) fotóművész, Franciaország (1910–2007)
Ted Hughes költő, Anglia (1930–1998)
Ligeti György zeneszerző, Ausztria (1923–2006)
Wagner, Wolfgang rendező, Németország (1919-2010)

 
Korábbi tisztségviselők
Kosáry Domokos     
örökös védnök     
1992. május 4-től
Mészöly Miklóselnök1992. 11. 03-1993. 12. 08.
Domokos Mátyásmb. ügyvezető elnök     
1993. 12. 08-1994. 06. 08.
Domokos Mátyás        
ügyvezető elnök1994. 06. 09- 1998. 04. 21.
Jancsó Miklóselnök1994. 06. 09-2008. 12. 14.
Lator Lászlóügyvezető elnök1998.04. 22-2008. 12. 14.
Dobszay Lászlóelnök2008. 12. 15 - 2011. 04. 20.
 (tiltakozásul lemondott az alkotmányozás során tapasztaltak miatt)
Ferencz Győzőügyvezető elnök2008. 12. 15-2011. 04. 20.
  (tiltakozásul lemondott, de hivatalból a közgyűlésig ellátta a feladatát)
Makk Károly
elnök2011. 09. 27-től, jelenleg is
 (nagy többséggel megválasztva)
Ferencz Győzőügyvezető elnök2011. 09. 27-től, jelenleg is
 (nagy többséggel újraválasztva)
Kovács Anikóügyvezető titkár1992.01.01-2006.02.28.
Ferch Magdaügyvezető titkár2006.03.01-2013.12.31.
Mengyán Csaba
ügyvezető titkár 
2014.01.01-től
 
Miskolci Területi Csoport (MAB)

Társult, önálló szervezet. Tagjait a Széchenyi Akadémiáétól eltérő saját szabályrendszere szerint veszi fel.
További információ található ide kattintva: http://www.szimamiskolc.hu/

tisztségviselők:
Bodonyi Csaba építész, elnök
Bán András műkritikus, ügyvezető elnök
Dobrik István művészettörténész, tiszteletbeli elnök

alapító tagok:
Bodonyi Csaba építész
Dobrik István művészettörténész
Feledy Gyula  grafikusművész (1928-2010)
Kabdebó Lóránt irodalomtörténész
Kozák Imre, a MAB-elnöke, védnök
Petneki Áron művelődéstörténész
Selmeczy György zeneszerző
Újszászy László, a MAB tudományos titkára

tagok:
Bán András műkritikus
Bodonyi Csaba építész
Borgó György Csaba festő- grafikusművész
Bukta Imre képzőművész
Csemiczky Miklós zeneszerző
Cs. Varga István irodalomtörténész
Csorba Piroska író
Dobrik István művészettörténész
Fecske Csaba író
Földi Péter festőművész
Jánosi Zoltán irodalomtörténész
Jószay Zsolt szobrászművész
Jurecskó László művészettörténész
Kabdebó Lóránt irodalomtörténész
Kavecsánszki Gyula festőművész
Kishonthy Zsolt művészettörténész
Kuklay Antal művészettörténész
Lóránt János Demeter festőművész
Máger Ágnes festőművész
Nagy Ernő festőművész
Papp Lajos költő
Pataki János festőművész
Petneki Áron művelődéstörténész
Plesz Antal építész
Porkoláb Tibor irodalomtörténész
Rostás László építész
Rudolf Mihály építész
Selmeczi György zeneszerző
Serfőző Simon író
Tóth Sándor szobrászművész
Urbán Tibor képzőművész
Varga Éva szobrászművész
Vass Tibor költő, grafikus

Beney Zsuzsa költő (1930-2006)
Bihari Sándor költő (1932-2010)
Czinke Ferenc festőművész (1926-2000)
Feledy Gyula (1928-2010)
Seres János festőművész (1920-2004)
Tellinger István (1940-2008)
Végvári Lajos művészettörténész (1919-2004)