137129
Az MTA hírei
Vissza
2015. 11. 22.

Tizenheten vehették át a Főtitkári Elismerést

Kiemelkedő tudományszervezői, igazgatási, fenntartási, szolgáltatási vagy üzemeltetési munkájáért tizenhét akadémiai dolgozónak adta át az MTA Székházában, Lovász László elnök jelenlétében, Török Ádám főtitkár a Főtitkári Elismerést.

„Munkájuk nélkülözhetetlen nem csupán a Köztestület, de az MTA intézményrendszerének egésze számára is” – méltatta a kitüntetetteket köszöntőjében Török Ádám. Mint mondta, az előző évekhez képest idén többen vehetik át az elismerést. Ez azt mutatja, hogy nő azoknak a száma, akik példamutató munkájukkal, szorgalmukkal, igényességükkel, odaadásukkal, lojalitásukkal kiérdemlik azt.   

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, az Akadémia szolgálatában magas színvonalon végzett, kiemelkedő munkájáért Főtitkári Elismerésben részesítette:

 
Bárdosi Vilmosné Horányi Krisztinát, az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának bölcsész szakreferensét az akadémiai kutatóhelyek beszámolóköteteinek szerkesztéséért, a pedagógus szakmódszertani pályázatok intézéséért, megbízható, lelkiismeretes munkájáért, valamint a fiatal munkatársak munkájának segítéséért, emberi példamutatásáért.

Czifra Tibort, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont technikusát a Nemzeti Szeizmológiai Hálózat folyamatos működésének, fejlesztésének műszaki támogatásáért, modernizálásáért és a nemzetközi mélyszerkezet-kutató AlpArray projekt magyarországi állomáshálózatának kiépítését segítő munkájáért.

Cserhalmi Máriát, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont pénzügyi előadóját több évtizedes áldozatos munkájáért, a kutatóközpont adózási feladatainak precíz, körültekintő és magas színvonalú ellátásáért, a pénzügyi utalási feladatok határidőre történő biztosításáért, valamint a sikeres és hatékony munkavégzés elősegítéséért.

Egedi Tibornét, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont humánpolitikai csoportvezetőjét többéves töretlen lelkesedéssel és dinamizmussal végzett munkájáért, hozzáértő, segítőkész és udvarias hozzáállásáért, megoldásorientált szemléletéért.

Egervári Istvánt, az MTA Ökológiai Kutatóközpont kertészét, gondnokát a Balatoni Limnológiai Intézet neoreneszánsz műemlék épületegyüttesének és egzotikus parkjának teljes műszaki felügyeletéért, fenntartásáért, példamutató szorgalommal és igényességgel végzett munkájáért.

Erős Magdolnát, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének vegyésztechnikusát, mikrotechnológiai technikusát, a kísérleti kutatási célú, mikrotechnológiai tiszta munkatérben folyó mintapreparáció irányításában és a speciális műveletek összehangolásában végzett, több évtizedes kiemelkedő színvonalú szervező munkájáért.

Fehér Lászlót, az MTA Területi Akadémiai Bizottság Titkárságának gépkocsivezetőjét közel két évtizedes, rendkívüli odaadással, kiemelkedő gondossággal és elhivatottsággal végzett munkájáért, emberi magatartásáért.

Fülöp Ferencet, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont műszaki osztályvezetőjét a kutatóközpont működtetéséért, a jelenleg folyó felújításban vállalt kiemelkedő szerepéért, lelkiismeretes hozzáállásáért, szakértelméért, amely a tervezéstől a kivitelezésig nagyban hozzájárul a sikeres teljesítéshez.

Haraszti Katalint, az MTA Titkárság Informatikai Főosztályának rendszergazdáját a Magyar Tudományos Akadémia informatikai alapjainak lerakásában tett lankadatlan, precíz, rendszerszemléletű és elévülhetetlen szolgálataiért; valamint az Akadémiai Adattár, az első akadémiai elektronikus választási rendszer és az Egységes Pályázati Keretrendszer rendszerterveinek kidolgozásában és megvalósításában végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Iványi Katalint, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatói titkárnőjét másfél évtizedes példamutató igazgatási munkájáért, az igazgató és az intézetvezetés támogatásáért és nélkülözhetetlen hozzájárulásáért a kutatóintézet kiemelkedően eredményes működéséhez és jó légköréhez.

dr. Máté Zoltánt, az MTA Atommagkutató Intézet tudományos főmunkatársát a nemzetközi kapcsolatok és a pályázati tevékenység koordinálásától a szakmai minőségbiztosítás rendszerének folyamatos fejlesztéséig terjedő tudományszervezői munkásságáért, valamint a fiatal kutatók mentorálásáért.

Nagy Esztert, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet könyvtárvezetőjét a kutatóintézetben létrehozott tudásvagyon páratlan gondossággal és elhivatottsággal végzett feldolgozásáért, nyilvántartásáért és a könyvtári szolgáltatások magas színvonalú működtetéséért, szakmai és gyakorlati tudásáért, példamutató szorgalommal végzett, lelkiismeretes munkájáért.

Pluhár Emesét, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont könyvtárosát a Filozófiai Intézetben eltöltött húszévnyi szolgálatáért, kimagasló szakmai tudásáért, az intézet tudományos életét elősegítő adminisztratív és könyvtárosi feladatok kiváló ellátásáért.

dr. Ruzsits Ildikót, az MTA Titkárság Testületi Titkársága Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának titkársági-jogi szakreferensét az Akadémia iránti lojalitásáért, szűkebb feladatkörének kiváló ellátásáért és az azon túl – a Testületi Titkárság központi feladataiban – vállalt aktív részvételéért, valamint a 2015. évi MTA-közgyűlés előkészítő tennivalóiban nyújtott alapos, lelkiismeretes és felelősségteljes munkájáért.

Seres Józsefet, az MTA Könyvtár és Információs Központ osztályvezetőjét, könyvtári szakinformatikusát az MTMT létrejötte óta az adatbázis üzemeltetésében és fejlesztésében, a központi adminisztrátorok munkájának irányításában végzett munkájáért, az MTMT2 Projekt lebonyolításának végigvezetéséért, kiemelkedő szakmai ismereteiért.

Szűcsné Joó Hajnalkát, az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája bér- és munkaügyi ügyintézőjét, humánerőforrás szakreferensét a bér- és munkaügy, valamint a koordináció területén végzett kiemelkedő tevékenységéért, amellyel nagymértékben hozzájárult az iroda zökkenőmentes, szabályos és egyúttal a kutatócsoportokat is támogató működéséhez.

Tóthné Csákvári Györgyit, az MTA Természettudományi Kutatóközpont ügyintéző titkárát több mint 35 éves kiváló adminisztrációs munkájáért, számos háttérszervezési munkafolyamat kidolgozásában és végrehajtásában való részvételéért, több kutató és igazgató munkájának támogatásában nyújtott kimagasló teljesítményéért.