130005
Az MTA hírei
Vissza
2012. 05. 31.

Lendületben a magyar tudomány: 37 kimagasló teljesítményű kutató alapíthat új kutatócsoportot a Lendület programban

Az MTA-n negyedik alkalommal hirdették ki a Lendület Fiatal Kutatói Program nyerteseit. A kormány támogatásával idén 1 250 millió forint áll rendelkezésre a kimagasló teljesítményű kutatók elvándorlásának megállítását és a magyar tudományos kutatóhelyek versenyképességének növelését szolgáló kutatások finanszírozására. A program keretében 37 kutatócsoport kezdhet hozzá ígéretes kutatási tervei megvalósításához.

"A Lendület egy érdekközösségen alapuló, értékteremtő tudományos program, amelyben nem elég részesülni: itt a nyertes kutatók és az intézmények egyaránt résztvevők és alakítók" – méltatta a kiválóság, a felelősség és az eredményesség elvén alapuló modellt az MTA Dísztermében tartott ünnepélyes eredményhirdetésen Pálinkás József. Az Akadémia elnöke 2009. január 14-én hirdette meg első alkalommal a kimagasló teljesítményű fiatal kutatók számára létrehozott Lendület programot. A program kivételes hazai és nemzetközi sikerét, dinamizmusát a teremtő tudós kiválóság, a körültekintően kialakított, kiszámítható támogatást biztosító modell és a jól követhető és mérhető eredményesség adja. A nemzetközi kutatási térben sikeres fiatal kutatók elvándorlásának visszaszorítására, a tehetség-utánpótlás biztosítására, a fiatal kutatók előrelépési lehetőségeinek bővítésére, illetve az akadémiai kutatóintézet-hálózat és az egyetemek versenyképességének növelésére elindított pályázatot 2011 decemberében negyedik alkalommal tették közzé.

Pálinkás József köszöntője
ide kattintva olvasható.

    "A Lendület-modell a nagy, világszínvonalú kutatások, az egyéni, intézményi pályaíveket ígérő vállalások programja. Ebben a modellben nemcsak megmarad, hanem megsokszorozódik az erő. A nyertesek nem csupán támogatást nyernek kutatásaikhoz, hanem a magyar tudomány mozgatóivá válnak. Egy tudományos rendszer ébresztőivé és megújítóivá" – hangoztatta Pálinkás József. Mint azt kiemelte: a szigorú pályázati feltételeknek megfelelő, következetes, siker-, eredmény- és értékelvű bírálat után lehetőséget kapott pályázók mostantól nem csupán támogatott kivitelezői saját kutatásaiknak, hanem formálói is a magyar tudományos életnek. "Pontatlan csupán annyit mondani, hogy támogatást nyertek kutatásaikhoz. Sokkal többről van szó: a Magyar Tudományos Akadémia lendületével a magyar tudomány mozgatóivá válnak"– üzente a nyerteseknek az MTA elnöke.

Pálinkás József elnök az új kutatócsoportok vezetőivel
Pálinkás József elnök az új kutatócsoportok vezetőivel

     A magyar kormány támogatásával 2012-ben 1 250 millió forint áll rendelkezésre új Lendület-kutatócsoportok finanszírozására, ígéretes kutatási tervek megvalósítására, amelynek eredményeképpen újabb 37 kiváló kutató alapíthat önálló kutatócsoportot akadémiai kutatóközpontban vagy egyetemen. Az idei nyertesek közül heten térnek vissza külföldről hazájukba, míg harmincan itthon folytatják kutatómunkájukat. A programra nemzetközileg elismert, kiemelkedő tudományos teljesítményt felmutató kutatók jelentkezhettek. A kiváló kutatók három kategóriában pályázhattak: a Lendület I. az önálló kutatói pályát kezdők kategóriája; a Lendület II. a sikeres önálló kutatói pályát folytatók kategóriája; és idén először lehetőséget kaptak a már kiemelkedően sikeres vezetői kutatói pályát folytató, 40 és 55 év közötti tudósok (Lendület III.) is a programban való részvételre.

A Lendület 2012 nyerteseinek megoszlása tudományterületenként és
Lendület I., II., III. szerint


   
    A kimagasló eredményeket elérő kutatók köré csoport szerveződik. A csoportvezető feladata és egyben lehetősége, hogy a legjobb munkatársakat válassza ki a közös kutatásra – akiket olykor szintén külföldről hív haza –, így ő maga is alakítója lesz a tudomány finanszírozásának.

    A pályázóknak és a befogadó intézményeknek szigorú követelményrendszernek kellett megfelelniük. A kutatókkal szemben támasztott elvárások között a szakterületük nemzetközileg elismert tudományos műhelyeiben szerzett tudományos fokozat, kutatási tapasztalat, valamint az önálló tudományos eredmények publikálása szerepelt. A befogadó intézménynek a lehetőségeihez mérten a legszélesebb eszköztárral kell hozzájárulnia a kutatócsoport eredményes működéséhez (pl. kutatói témaváltások elősegítése, emberi erőforrás átcsoportosítása, infrastruktúra-gazdálkodás). Az egyetemek és MTA-kutatóközpontok vagy -intézetek jövőbe mutató befogadó és támogató tevékenysége elengedhetetlen a siker eléréséhez, hiszen a programban az egyéni kiválóságok finanszírozásán keresztül az intézet finanszírozása is tervezhetőbbé, kiszámíthatóbbá válik.

A 2012. évi Lendület-nyertesek száma az egyetemeken és az MTA kutatóintézet-hálózatában

   

     Végső eredményként egy produktív, érték- és eredményelvű érdekkölcsönös rendszer jön létre, amely kihat a gazdasági élet szereplőinek kutatás-fejlesztési tevékenységére, megélénkül az érdeklődés a hazai alapkutatások iránt, erősödnek a szakmai és financiális kapcsolatok.

    A Lendület II., vagyis a sikeres önálló kutatói pályát folytató nyertesek nevében Fuxreiter Mónika biokémikus a tudományos munkához szükséges idő és stabil háttér jelentőségét emelte ki. Mint mondta, a program biztosítja ezt, és ezáltal lehetővé teszi a már megkezdett munka továbbgondolását. Legeza Örs elméleti fizikus az iskolateremtő munka lehetőségét látja a Lendületben, és arra biztatta a nyerteseket, hogy erősítsék az együttműködést a programban részt vevő kutatócsoportok között.

   Kivételesen nagy megtiszteltetésnek és lehetőségnek tartja a bölcsészettudományokon belül is kis diszciplínának tartott zenetörténet képviselőjeként a programban való részvételt Dalos Anna. A Lendület I., az önálló kutatói pályát kezdők nevében a fiatal zenetörténészen kívül az Ausztriából hazatért biológus, Hettyey Attila osztotta meg gondolatait az egybegyűltekkel. Szerinte itt az idő és a lehetőség arra, hogy a világ vezető tudományos műhelyeiben szerzett tapasztalataikat immár idehaza kamatoztathassák.

Lendület I.

Tudományterület A pályázó neve Jelenlegi tartózkodási hely Életkor Befogadó intézmény Téma címe magyarul Téma címe angolul
Matematika és természet-tudományok Deák Andrea H 39 MTA Természettudományi Kutatóközpont Szerves Kémiai Intézet Arany tartalmú szupramolekulák létrehozása Self-Assembled Supramolecular Gold Complexes
Matematika és természet-tudományok Horváth Róbert H 38 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Fejlett bioszenzorok kifejlesztése molekuláris mozgások monitorizálására Advanced label-free biosensors for proteins and cells
Matematika és természet-tudományok Kern Zoltán CH 35 MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézet Források keresése az éghajlati elemek változásával kapcsolatban Palaeoclimatology from biogeochemical proxy records
Matematika és természet-tudományok Kukovecz Ákos H 38 Szegedi Tudományegyetem Folyadék-szilárd határ jelenségek vizsgálata mezo- és makropórusos nanokompozitokban Investigations on fluid-solid interface phenomena in meso- and macroporous nanocomposite materials
Matematika és természet-tudományok Novák Zoltán H 38 Eötvös Loránd Tudományegyetem Szén-hidrogén aktiváláson alapuló kémiai módszerek kifejlesztése  Study of transition metal catalyzed C-H activation reactions
Matematika és természet-tudományok Orbán Gergő UK 35 MTA Wigner Részecske- és Magfizikai Intézet Sztochasztikus dinamikán alapuló optimális számítások Optimal computations by stochastic dynamics
Matematika és természet-tudományok Pál András H 31 MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet A csillagok kialakulásának, szerkezetének és környezetének idő függvényében történő vizsgálata Time-domain survey of formation, structure and environment of stars
Matematika és természet-tudományok Tapolcai János H 36 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Az Internet: a társadalom kritikus infrastruktúrája Internet: a Critical Infrastructure for Society
Élettudományok Chinopoulos Christos H 39 Semmelweis Egyetem A mitokondriális membán permeabilitásának csökkenéséért felelős komponensek azonosítása Identification of the components comprising the mitochondrial permeability transition pore by protein phylogenetic profiling
Élettudományok Csanády László H 41 Semmelweis Egyetem A CFTR ioncsatornák működésének kvantitatív vizsgálata Quantitative approaches to probe CFTR channel opening and closing
Élettudományok Gyuranecz Miklós H 29 MTA Agrártudományi Kutatóközpont Állatorvostudományi Intézet Zoonótikus bakteriológia és mycoplasmológia Zoonotic Bacteriology and Mycoplasmology
Élettudományok Hettyey Attila A 36 MTA Agrártudományi Kutatóközpont Fenotípusos plaszticitás a gerincesek kémiai védekező mechanizmusaiban: ennek hatásai a ragadozók elkerülésében, a versengésben és a betegségekkel szembeni ellenállásban Phenotypic plasticity in chemical defences of a vertebrate: implications for predator avoidance, competition and disease resistance
Élettudományok Pós Zoltán H 35 Semmelweis Egyetem A szöveti rezidens T sejt memória vizsgálata Genomic Scale Analysis of Regional T Cell Memory
Humán és társadalom-tudomány Dalos Anna H 39 MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet 20-21. századi magyar zenei archívum és kutatócsoport létrehozása Establishing of a 20th-21st Century Hungarian Music Archives and Research Group
Humán és társadalom-tudomány Takács Károly H 39 MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Versengés és negatív hálózatok. A negatív kapcsolatok eredete, dinamikája és káros következményei Competition and Negative Networks
The Origin, Dynamics, and Harmful Consequences of Negative Relations

 

Lendület II.

 Tudományterület A pályázó neve Jelenlegi tartózkodási hely Életkor Befogadó intézmény Téma címe magyarulTéma címe angolul
Matematika és természettudományok Abért Miklós H 38 MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Csoportok, gráfkonvergencia és az ergodelmélet Groups, Graph convergence and Ergodic Theory
Matematika és természettudományok Bajnok Zoltán H 45 MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet Holográfia és a mérték/gravitácó dualitás Holography and the gauge/gravity duality
Matematika és természettudományok Benczúr András H 43 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Nagyméretű adatok Big Data
Matematika és természettudományok Frei Zsolt H 47 Eötvös Loránd Tudományegyetem Az ELTE Fizikai Intézetének részvétele nemzetközi asztrofizikai megfigyelési programokban Participation of the Institute of Physics of Eötvös University in Large International Astrophysical Observing Projects
Matematika és természettudományok Katz Sándor H 37 Eötvös Loránd Tudományegyetem A kvantum-színdinamika fázisdiagramjának vizsgálata Numerical studies of the phase diagram of Quantum Chromodynamics
Matematika és természettudományok Legeza Örs CH/H 40 MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet Áttörés a kvantumfizikai rendszerek numerikus szimulációjában Breakthrough in the numerical simulation of quantum systems
Matematika és természettudományok Molnár Lajos USA 48 Debreceni Egyetem Az alapvető struktúrák morfizmusa a funcionális analízisben és annak alkalmazásaiban Morphisms of fundamental structures in functional analysis and its applications
Matematika és természettudományok Takács Gábor H 43 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A kondenzált anyagok statisztikus mező elmélete  Statistical field theory in condensed matter
Élettudományok Barta Zoltán H 45 Debreceni Egyetem Miért vagyunk olyan különbözőek? Az egyéniség evolúciós következményei Why are we so different? Evolutionary consequences of individuality on sociality.
Élettudományok Fuxreiter Mónika H 43 Debreceni Egyetem Rendezetlen fehérjék terapeutikus alkalmazása Towards therapeutic applications of intrinsically disordered proteins
Élettudományok Hájos Norbert H 42 MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet GABAerg gátló idegsejtek szerepe az asszociatív tanulásban Function of GABAergic inhibitory cells in associative learning.
Élettudományok Homolya László H 45 MTA Természettudományi Kutatóközpont Molekuláris Farmakológiai Intézet Az ABC transzporterek működésének vizsgálata polarizált sejtekben Trafficking of ABC transporters in polarized cells
Élettudományok Józsi Mihály Krisztián D 38 Eötvös Loránd Tudományegyetem A komplement H faktor szerepe egészségben és betegségben Complement factor H in health and disease
Élettudományok Pál Csaba H 37 MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont A kórokozók ellenállásának evolúciója:  integrált megközelítés Evolution of antibiotic resistance: an integrated approach
Élettudományok Tusnády E. Gábor H 44 MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet A transzmembrán fehérjék szerkezetének vizsgálata újfajta bioinformatikai eszközökkel Combining wet lab experiments with bioinformatics: a new dimension in structure determination of transmembrane proteins.
Humán és társadalomtudomány Pálffy Géza H 41 MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet A modern Magyarország állami és nemzeti reprezentációja: a magyar uralkodó koronázások és a Szent Korona 1526 ésa 1916 között State and National Representation in Modern Hungary: Hungarian Coronations and the Holy Crown of Hungary, 1526–1916
Humán és társadalomtudomány Tasnádi Attila H 43 Budapesti Corvinus Egyetem Stratégiai interakciók Strategic Interactions
Humán és társadalomtudomány Tusor Péter H 45 Pázmány Péter Katolikus Egyetem A magyar egyházi elit bécsi és római integrációja (17–20. sz.) The Viennese and Roman Integration of the Hungraian Church Elite

 

Lendület III.

 Tudományterület  A pályázó neve Jelenlegi tartózkodási hely  Életkor  Befogadó intézmény Téma címe magyarul Téma címe angolul
Matematika és természet-tudományok Guttman András USA 57 Pannon Egyetem Transzlációs glikomika TRANSLATIONAL GLYCOMICS
Élettudományok Nagy László H 46 Debreceni Egyetem Transzkripciós interakciók a makrofág polaritásban betegségben és egészségben The transcriptional interactions determining macrophage polarity in health and disease
Élettudományok Nusser Zoltán H 44 MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet A hippokampális szinapszisok funkcionális diverzitása Functional diversity of hippocampal synapses
Élettudományok Winkler István H 54 MTA Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idetudományi és Pszichológiai Intézet Ki beszél? Az egyszerre beszélők hangjának szétválasztása  Who is talking? Neurocognitive and computational modeling of multi-speaker scenes

 

A 2012. évi nyertesek listája és bővebb információ a Lendület programról ide kattintva olvasható.

 

lapozás vissza lapozás előre