133915
Az MTA hírei
Vissza
2014. 04. 03.

Kihirdették az akadémiai posztdoktori kutatói pályázat eredményeit

83 magyar és külföldi fiatal posztdoktor kapcsolódhat be két éven át a legeredményesebb hazai tudományos műhelyek munkájába a Magyar Tudományos Akadémia Posztdoktori Kutatói Programjának keretében. Az idén 400 millió Ft keretösszeggel meghirdetett programra benyújtott értékes pályázatok kétharmadát ítélte a zsűri támogatásra érdemesnek.

Az egyik legfontosabb kutatói pályaszakasz, a tudományos fokozat megszerzése utáni időszak eredményességét hivatott támogatni az MTA elnöke által kezdeményezett Posztdoktori Kutatói Program, amelynek célja a teljes kutatói pályaív kiépítése, a legkiválóbb hazai tudományos műhelyek versenyképességének erősítése. A határozott idejű, 24 havi posztdoktori támogatást 35 évesnél fiatalabb, PhD- vagy DLA-fokozattal rendelkező magyarországi és külföldi kutatók nyerhetik el.

     Az első, 2013 tavaszán meghirdetett pályázat még kizárólag az MTA kutatóhálózatában, az akadémiai támogatottságú egyetemi kutatócsoportokban, valamint az egyetemi és akadémiai Lendület-kutatócsoportokban végzett kutatómunkára biztosított lehetőséget. Az idei pályázaton már akadémiai kutatóhálózaton kívüli egyetemi kutatásvezetők is indulhattak. A posztdoktori ösztöndíj bruttó összege havi 300 ezer forint, a nyertes pályázók emellett utazási és lakhatási támogatásban is részesülhetnek évi 600 ezer forintos összeghatárig.

A benyújtott pályázatok tudományterületi megoszlása:

 

 

     A 2014. évi pályázatra összesen 119 érvényes pályázat érkezett, a posztdoktorjelölteknek közel a fele (58 fő) volt nő. 98-an Magyarországról jelentkeztek, 8 pályázó határon túli magyar, további 13 külföldi posztdoktorjelölt pedig három kontinens (Európa, Ázsia és Dél-Amerika) 12 országának állampolgára. 92-en magyarországi egyetemeken szereztek tudományos fokozatot, 2-en magyar-francia egyetemközi megállapodás keretében, 25 pályázó pedig külföldön nyerte el PhD-fokozatát.

    Az MTA elnöke által felkért 31 tudósból álló zsűri három tudományterületi kategóriában értékelte és rangsorolta a pályázatokat. Végül 84 pályázónak, a jelentkezők 71 százalékának ítélték meg a támogatást, közülük 40-en a matematikai és természettudományok, 25-en az élettudományok, 19-en pedig a bölcsészet- és társadalomtudományok területén végeznek kutatásokat (közülük egy pályázó visszalépett).

A nyertes kutatók tudományterület szerinti megoszlása:


 

     A zsűri döntésének értelmében a 2014. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. közötti időszakban 35 posztdoktor végez kutatásokat az MTA 11 kutatóközpontjában és kutatóintézetben, 9 pedig az akadémiai Lendület-kutatócsoportok munkájába kapcsolódik be.

A nyertes pályázatokat befogadó akadémiai intézmények:

 

     Nyolc felsőoktatási intézmény tanszékein dolgoznak 18-an, egyetemi Lendület-kutatócsoportokban 6-an, támogatott egyetemi kutatócsoportokban pedig 16-an folytathatnak kutatásokat az MTA Posztdoktori Kutatói Programjának köszönhetően.

     A posztdoktorok egyebek mellett elemzik a felszín alatti jeget a Marson, hogy rekonstruálják a vörös bolygó egykori éghajlatát, vizsgálják az antimikrobiális szerekkel szemben kialakuló rezisztenciát, geokémiai módszerekkel kutatják a Csomád-Bálványos vulkáni terület ásványvizeit. Foglalkoznak a magyarországi városmegújítás eredményeivel és konfliktusaival, górcső alá veszik az optikai alapon működő összetett ökológiai csapdák sajátosságait, vizsgálják a beszédészlelés fejlődését megalapozó csecsemőkori agyi funkciókat, tanulmányozzák Arany János hivatali leveleit az Akadémián, elemzik a 18-19. századi főúri életmódot és lakáskultúrát, a mongol nomádok hagyományos ökológiai tudását, továbbá a Szőny területén feltárt ókori római város, Brigetio iparművességét.

 

Nyertes pályázók

Matematika és természettudományok

Élettudományok

Bölcsészet- és társadalomtudományok