40821
Az MTA hírei
Vissza
2007. 06. 14.

Elhunyt Pungor Ernő akadémikus

„Boldog, ki eldicsekedhetik, hogy önmagához

 és életelveihez mindig hű maradt!…”

        (Gróf Széchenyi István)

A gyászoló család, a Magyar Tudományos Akadémia, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány mély megrendüléssel tudatja, hogy

Pungor Ernő

kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem emeritus professzora, nyugalmazott tárca nélküli miniszter,

a Veszprémi Vegyipari Egyetem volt professzora és rektorhelyettese, a Budapesti Műszaki Egyetem Általános és Analitikai Kémia tanszékének volt vezetője és a Vegyészmérnöki Kar dékánja, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, az Országos Atomenergia Bizottság, a Magyar CERN Bizottság, az IUPAC Magyar Nemzeti Bizottságának volt elnöke, az MTA Analitikai Kémiai Bizottságának örökös tiszteletbeli elnöke, a Magyar  Kémikusok Egyesülete analitikai szakosztályának volt elnöke a Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetségének elnöke, a Magyar Mérnökakadémia alapító tagja, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány létrehozója és első főigazgatója, majd haláláig tudományos tanácsadója, valamint számos további hazai és nemzetközi tudományos szervezet alapítója, tisztségviselője, illetve tagja,

a Royal Society, az Analytical Chemical Society of Japan, az Austrian Analytical and Microanalytical Society, a Chemical Society of Finland, az Egyptian Pharmaceutical Society és sok más hazai és nemzetközi szervezet tiszteletbeli tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Veszprémi Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Technische Universität (Bécs), a Shanghai Teachers University, és több más külföldi egyetem díszdoktora,

az Állami Díj, az Akadémiai Aranyérem, a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje, a Robert Boyle-aranyérem, a Talanta Aranyérem, a Grosses Deutsche Verdienstkreuz, a Francia Becsületrend tiszti fokozata, a Ludwig von Fraunhofer-díj, a Príma-díj és számos más hazai és nemzetközi díj kitüntetettje, a magyar kémiai műszergyártás egyik megteremtője, nagyszámú találmány kidolgozója, szülőhelyének, Vasszécsénynek díszpolgára

2007. június 13-án, életének 84. évében váratlanul elhunyt.

Halálával a nemzetközi és hazai tudományos élet kiemelkedő, elismert egyénisége, vegyész, gyógyszerész és vegyészmérnök generációk oktatója, tudományos iskola megalapítója, az analitikai kémia nemzetközi hírű eljárásainak kidolgozója és megvalósítója, a tudomány érdekében nemzetközileg is kiemelkedő közéleti szerepet betöltő tudománypolitikus távozott körünkből.

Búcsúztatása 2007. június 29-én 12.00 órakor a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben lesz a római katolikus egyház szertartása szerint.

Emlékét és szellemi hagyatékát tisztelettel és szeretettel megőrizzük, szívünkben és műveiben tovább él.

Gyászolják: felesége, gyermekei és családjuk, rokonai, munkatársai, tanítványai, barátai és tisztelői.

(Táviratcím: Pungor, 1112 Budapest, Meredek u. 4.)