136010
Az MTA hírei
Vissza
2015. 03. 24.

Elhunyt Horváth János matematikus, az MTA külső tagja

Életének kilencvenegyedik évében, 2015. március 12-én elhunyt Horváth János matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. A professzor az analízis több területének is nemzetközileg ismert kutatója volt. Tudományos munkássága középpontjában a funkcionálanalízis, illetve elsősorban a disztribúcióelmélet állt.

Horváth János 1924. július 30-án született Budapesten. 1947-ben Fejér Lipót tanítványaként doktorált. Ezt követően Párizsban végzett kutató munkát, majd 1951-től 1957-ig Kolumbiában volt egyetemi tanár. 1957-től az Egyesült Államokban a University of Maryland oktatója volt, 1963-tól professzor, 1994 óta professor emeritus.

Matematikai munkássága az analízis több területére is kiterjedt (a középértékek elmélete, polinomokkal való approximáció stb.), nagyrészt azonban a funkcionálanalízis körébe tartozott, annak is elsősorban a disztribúcióelmélettel kapcsolatos kérdéseit érintette. Ezekre még első kutatóéveiben, párizsi tartózkodása alatt, a disztribúcióelmélet megalkotója, Laurent Schwartz hívta fel a figyelmét. 1966-ban megjelent nagysikerű, több kiadást megért monográfiája (Topological Vector Spaces and Distributions) éppen azt a célt szolgálta, hogy bemutassa a topologikus vektorterek elméletének mindazokat a fogalmait és eredményeit, amelyekre támaszkodva a disztribúciók elmélete már teljes egzaktsággal felépíthető. Ezek azután rendkívül sokféle alkalmazás előtt nyitották meg az utat.

Ugyancsak Horváth János alapos feltáró munkájának eredményeit jelzik kitűnő összefoglalásai egy-egy kortárs matematikus munkásságáról és más jelentős matematika-történeti munkái. Ezek közül kiemelkedő jelentőségű az általa szerkesztett "A panorama of Hungarian mathematics in the twentieth century" című kötet, amelynek egyik fejezetét is ő írta.

Horváth János sok évtizeden keresztül baráti kapcsolatokat ápolt számos hazai kutatóval. Egyike volt annak az öt kiváló matematikusnak, akiket Big Five néven emlegettek. (A többiek: Aczél János, Császár Ákos, Fuchs László és Gaál István). Ugyan tervezte, hogy részt vesz a kilencvenedik születésnapjuk alkalmából az Akadémián tavaly megrendezett ünnepségen, sajnos azonban egészségi állapota nem tette lehetővé, hogy átrepülje az óceánt. A tíz évvel korábban tartott tudományos ülésszakon még itt volt velünk.

Barátai, kollégái, az MTA Matematikai Tudományok Osztályának tagjai kegyelettel megőrzik emlékét.