133774
Az MTA hírei
Vissza
2014. 03. 20.

Állami kitüntetéseket adott át az Akadémia elnöke március 15. alkalmából

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének előterjesztésére tizenöt kutató vehetett át a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Magyarország Köztársasági Elnöke által adományozott elismerést a Magyar Tudományos Akadémia Székházában. A Magyar Érdemrend tisztikeresztjét, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, valamint a Magyar Ezüst Érdemkeresztet Pálinkás József, az MTA elnöke adta át a kitüntetetteknek.

 
Pálinkás József köszöntője
             ide kattintva olvasható

"A tudomány, a tudós feladata ma is ugyanaz: megfelelni a jövőnek. Az emberiség, a haza és a tudás szabadságát szolgálni" -– emelte ki köszöntőjében Pálinkás József. Mint rámutatott, a tudománynak szentelt élet, a tudósi pálya sem mentes a korlátoktól. "Kötöttségek, kényszerek, kihívások szigorú szorításában kell megszolgálnunk, hogy a hiteles ismeret megszülessen. Mégis a szabadságnak dolgozunk. A tudás, az ismeret gyarapításának felszabadító erejéért. A jövőért. A tudományra és a legkiválóbb tudósokra nagy feladat vár: Az egyensúlyteremtés a jelen ígérete és a józan jövő között. Az értékteremtés »a tétlen kényelem korában«. A bizalom megteremtése a tudomány és a hétköznapok világa között" -– fogalmazott Pálinkás József.

 

 

Nyolc tudós vehette át a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét:

 

"Egy ilyen elismerés egy pillanatra megállítja az embert, elgondolkodtatja, hogy vajon miért kapta. Miért épp ő? Mit csinált jól? Mit csinált rosszul? Én is eltöprengtem, majd eszembe jutott, hogy az efféle kitüntetésekhez vezető folyamat a munkahelyen kezdődik, ott ajánlanak valakit a magasabb fórumok figyelmébe. Így aztán annál maradtam, hogy talán azért kerültem rá a listára, mert azok, akik között dolgozom, becsülnek" -– mondta az mta.hu-nak Ausch Sándorné Péter Katalin, a történelemtudomány doktora. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont kutató professor emeritáját a magyar történettudomány számára jelentős nemzetközi elismerést hozó tudományos tevékenységéért, Magyarország 16-17. századi társadalomtörténetének, egyház- és vallástörténetének kimagasló színvonalú feldolgozásáért tüntették ki a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével.

Az OTKA Társadalom- és Bölcsészettudományi Kollégiumának titkáraként folytatott példaértékű tevékenysége elismeréseként, továbbá a társadalom- és bölcsészettudományi alapkutatásokat támogató, széles körű tudományszervező munkájáért vehette át a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét Bartos Huba, az MTA Nyelvtudományi Intézet osztályvezetője, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Kínai Tanszék egyetemi docense. "Felemelő érzés és nagy megtiszteltetés egy ilyen magas kitüntetés. Az elismerés azonban mindazokat a munkatársakat is megilleti, akikkel éveken át együtt dolgoztam az OTKA-ban, hiszen ezt a feladatkört kizárólag csapatmunkában lehetett megfelelő színvonalon ellátni" -– fogalmazott Bartos Huba.

"Örömöt jelentett a Balatonon végzett kutatómunka, a laboratóriumi kísérletezés, a folyamatok modellezése s az, hogy ajánlásaink megvalósítása nyomán újból kiváló a tó vízminősége. Most pedig öröm ez a szép kitüntetés, amelynek átvételekor köszönettel gondolok arra a lelkes csapatra, amellyel olyan jó volt évekig együtt dolgozni" -– foglalta össze érzéseit Herodek Sándor, az MTA doktora. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadóját a Balaton vízminőségének romlását okozó tényezők feltárásában és a folyamat sikeres visszafordításának tudományos megalapozásában kifejtett eredményes, példaértékű munkája elismeréseként tüntették ki a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével.

A Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömbje Kiemelt Ambulanciájának élén eltöltött másfél évtizedes elkötelezett vezetői munkájáért, valamint kiemelkedő tudományos és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként tüntették ki a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével Janecskó Mária egyetemi docenst, a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb Kiemelt Ambulancia vezetőjét. "Nagy megtiszteltetés számomra a Magyar Érdemrend tisztikeresztje, több évtizedes gyógyító, oktató és tudományos tevékenységem során nem is gondoltam rá, hogy ilyen magas állami elismerésben lesz részem. A kitüntetés a munkatársaimnak is szól, akiktől sok segítséget kaptam, de ezekben a felemelő pillanatokban a betegeimre is gondolok, akiknek a bizalma nélkül biztosan kevesebb sikert érhettem volna el" -– mondta a kitüntetés átvétele után Janecskó Mária.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át a kora Árpád-kori régészettel és pénztörténettel foglalkozó könyveiért, leletközléseiért és temetőelemzéseiért, továbbá a honfoglalás kori leletanyag összegyűjtésében és korpuszszerű kiadásában végzett kiemelkedően eredményes adatfeltáró és értelmező munkájáért, Petőfi Sándor vélt barguzini sírjával kapcsolatban kifejtett tudományos munkáiért, példamutató iskolateremtő tevékenységéért Kovács László, az MTA doktora, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont nyugalmazott tudományos tanácsadója. -– A sors ajándéka, hogy még képes vagyok alkotómunkát végezni. Jó évem ígérkezik, hiszen néhány hete kaptam meg a kollégáim által a 70. születésnapomra összeállított testes ünnepi kötetet, s most teljesen váratlanul ért ez a kitüntetés. Szeretném hinni, hogy a magyar honfoglalás és kora Árpád-kor régészetében kifejtett fél évszázados ásatási és publikálási munkásságom alapján esett rám a megtisztelő választás" -– emelte ki a díjazott.

A fizikai kutatásokat támogató információtechnológiai módszerek és információkommunikációs rendszerek szakértőjeként a Wigner Adatközpont létrehozásában vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként, a CERN@WIGNER projekt vezetőjeként az Európában egyedülálló együttműködés sikeres végrehajtásáért, az európai nagyenergiás részecskefizikai kutatásokban való hatékony és magas színvonalú magyar szerepvállalás támogatásáért vehette át a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét Pető Gábor László az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont projektvezetője. "Ma már nagyon ritka, hogy valaki egyedül érjen el komoly eredményeket. Úgy tekintek a díjra, hogy az rajtam keresztül annak a csapatnak szól, amellyel a CERN@WIGNER projektben az elmúlt három és fél évben dolgoztunk" - méltatta a kutatói közösség munkáját a kitüntetett. Pető Gábor László munkatársai közül külön is megemlítette Szabó Domokos, Hernáth Szabolcs és Bagó Balázs nevét. Mint fogalmazott: kezdettől fogva hittek benne, hogy kitűzött céljuk fontos és hasznos, és ebben erősíti meg őt az odaítélt díj is.

Verő Balázs György, az MTA doktora, a Dunaújvárosi Főiskola Műszaki Intézet egyetemi tanára iskolateremtő oktatói tevékenysége, eredményes kutatói munkája, valamint műszaki-tudományos kutatási projektek szervezésében és vezetésében játszott kiemelkedő szerepe elismeréseként részesült a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben. "Már gimnazista korom óta egyik kedvenc idézetem, Vörösmarty Mihály A merengőhöz című versének négy sora jutott eszembe: »Kinek virág kell, nem hord rózsaberket; / A látni vágyó napba nem tekint; / Kéjt veszt, ki sok kéjt szórakozva kerget: / Csak a szerénynek nem hoz vágya kínt«" -– idézte fel a professzor a pillanatot, amikor megtudta, hogy odaítélték számára az elismerést. Mint mondta, egy alkotó ember ugyan nem a "rózsaberekért" tevékenykedik, de ha a közösség - többek között kutató- és oktatótársai, hallgatói -– elismerik, azt biztatásnak veheti további munkájához.

A modern matematikai módszerek geodéziai alkalmazásaiban elért kiemelkedő elméleti és gyakorlati eredményeiért, a robusztus becslési módszerek geodéziai elterjesztésével a soproni tudományos iskola megalapozásáért, továbbá tudományos közéleti, tudományszervezői és intézetigazgatói tevékenysége elismeréseként adományozta az államfő a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét Závoti Józsefnek, az MTA doktorának, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont  tudományos tanácsadójának. "Nagy megtiszteltetés számomra a kitüntetés, mert ezzel részben visszaigazolni látom kutatói pályám és tudományszervezői tevékenységem hivatalos elismerését" -– mondta Závoti József, aki szerint az elmúlt negyven évben nem rendkívüli dolgokat valósított meg, hanem a munkáját végezte.

 

Hat kutatónak adományozta az államfő a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét:

 

Bagyinka Csaba, az MTA doktora, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója a molekuláris biológiai rendszerek - membránok és fehérjék - szerkezetének és működésének kutatásában végzett négy évtizedes, nemzetközi visszhangot kiváltó kutatómunkája elismeréseként vehette át a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét. "Egy kitüntetés mindig kiemeli a díjazottat a közösségből, s ezzel egy kicsit el is különíti tőle. A kiemelés örömmel tölti el az embert, az elkülönítéstől fél. Ezt az ambivalens érzést a közösség tudja csak feloldani. A Szegedi Biológiai Központban viszont olyan közösség kovácsolódott össze, hogy a kitüntetett csak az örömöt éli meg" -– összegezte érzéseit Bagyinka Csaba.

"Egyszerű mérnökként, kutatóként mindig a legjobb tudásom szerint tettem a dolgom. Nagyon nagy öröm számomra, hogy a munkámat hasznosnak ítélték. Megtiszteltetésnek tartom a kitüntetést" -– hangsúlyozta Bakonyi Péter Dániel, a VITUKI Nonprofit Kft. Hidrológiai Intézet volt vezetője, aki évtizedes példaértékű műegyetemi oktatói munkájáért, a hazai vízmérnöki tudományos kutatás szervezésében és irányításában végzett, elismerten sikeres munkájáért, továbbá a folyami numerikus modellezés területén elért kiváló tudományos eredményiért részesült a Magyar Érdemrend lovagkeresztjében.

Dévényi László, a műszaki tudomány kandidátusa, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Anyagtudomány és Technológia Tanszék tanszékvezető egyetemi docense kiemelkedő kutatói munkájáért, iskolateremtő oktatói tevékenységéért, továbbá nemzetközi szinten is elismert, széles körű tudományszervezői tevékenységéért vehette át a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét. "Egy életút elismerése, amelyet oktatóként, kutatóként jártam végig. Rengeteg villamosmérnök- és gépészmérnök-hallgatót, doktoranduszt oktattam, két cikluson át tanszékvezető voltam, az anyagtudomány és károsodásanalízis területén végeztem kutatásokat, eredményes volt együttműködésem az iparral is. Az életben az a legfontosabb, hogy az embernek állandóan legyen hasznos munkája, és nekem mindig volt mit tennem" -– summázta gazdag pályafutása tapasztalatait Dévényi László.

Kiemelkedő hazai és nemzetközi tudományszervezői tevékenysége, valamint a magyar vidék társadalomszerkezeti és hatalmi viszonyainak elemzése terén végzett tudományos munkája elismeréseként vehette át a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét Kovách Imre, az MTA doktora, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója. "Nem várt megtiszteltetés ez a kitüntetés. Úgy gondolom, az elismerés a velem együttműködő kollégáimnak is szól, és egyfajta biztatás annak a nagyobb, a társadalmi integrációval foglalkozó kutatási projektnek a sikeres kivitelezésére, amit sok résztvevővel egy fél éve kezdtünk el" -– osztotta meg gondolatait az mta.hu-val a díjazott.

"Csodálatos dolog a társadalom elismerésének megnyilvánulása" -– értékelte a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést Lukács Béla Lajos, az MTA doktora. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos tanácsadója a relativitáselmélet és a relativisztikus nehézion-fizika, a relativisztikus hidrodinamika és termodinamika területén, valamint a neutroncsillagok belső szerkezetének megismerésében végzett, négy évtizedes eredményes tudományos munkájáért, továbbá a fizika széles körben való népszerűsítéséért folytatott tevékenysége elismeréseként kapta a kitüntetést. A fiatal, csupán alig több mint három évtizedes múltra visszatekintő tudományágat, a relativisztikus nehézion-fizikát annak megszületésétől művelő fizikus örömmel idézte fel a kezdeteket és azt, hogy részese lehetett az anyag egészen új tulajdonságú állapotait előállító kutatásoknak. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a relativisztikus nehézion-fizika eredményeit egyre szélesebb körben lehet majd alkalmazni a mindennapokban is.

A hazai műszaki felsőoktatás fejlesztéséért, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hazai és nemzetközi tudományos és ipari kapcsolatainak kiépítéséért és fejlesztéséért, valamint a jövő műszaki értelmiségének nevelésében vállalt szerepe elismeréseként a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vehette át Penninger Antal, a műszaki tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék egyetemi tanára. "Meglepetéssel vettem tudomásul, hogy kitüntetésben részesülök - mondta a professzor, akit -– mint fogalmazott -– megelégedéssel tölt el, hogy egy élet munkáját mások is értékelik. -– Azt szokták mondani, hogy a kitüntetést nem kapja az ember, hanem adják. Jól esik, hogy az egyetemért és az egyetemen végzett négy évtizedem eredményeit elismerik." Penninger Antal végül azt hangsúlyozta, hogy köszönettel tartozik családtagjainak, mert semmit nem ért volna el, ha ők nem adnak a munkájához biztos hátteret.

Magyarország Köztársasági Elnöke egy tudóst tüntetetett ki a Magyar Ezüst érdemkereszttel:

 

Mátyási Gyulának, a műszaki tudomány kandidátusának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gyártástudomány és -technológia Tanszék volt tanszékvezető egyetemi docensének a számítógépes technológiai tervezés, az automatizált gyártás, az NC technológia, a gyors prototípus-készítés, valamint a mesterséges intelligencia technológiai alkalmazásainak eredményes kutatásáért és oktatásáért, továbbá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán hosszú időn át végzett kimagasló és eredményes munkája elismeréseként adományozta a Magyar Ezüst Érdemkeresztet az államfő. "Létünkből fakadó kötelezettségünk, hogy adottságainkhoz mérten a kapott talentumokkal sáfárkodva műveljük a ránk bízott dolgokat, mégpedig úgy, hogy attól jobb legyen a világ. A másik emberben a legjobbat lássuk, és a legjobbat nyújtsuk neki. Hogy érdemes legyen a követőknek a lábunk nyomába lépni, mert van, akit mi is követünk. Egy kitüntetés jelezheti azt, hogy minden emberi gyarlóságunk ellenére nem tévesztettünk utat" -– összegezte Mátyási Gyula.