134502
Az MTA hírei
Vissza
2014. 06. 11.

Akadémiai pályadíj kiemelkedő környezetvédelmi kutatásokért

A légszennyező anyagok sodródásának fizikáját vizsgáló kutatásokért, a biológiailag lebontható polimerek fejlesztése terén elért eredményekért, valamint a talaj magbanki szerepének tanulmányozásáért részesült három fiatal kutató az MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjában. Az elismerést a környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódóan adták át a Magyar Tudományos Akadémián.

 

A Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjat 2010-ben alapította az MTA a hagyatékának egy részét a Magyar Tudományos Akadémiának felajánló dr. Mohar Lászlóné Sóti Borbála végakaratának megfelelően. Az egyszeri, bruttó 200 ezer forinttal járó elismerésben pályázat útján minden esztendőben három 35 év alatti kutató részesül. A díj célja, hogy a tudomány eszközeivel segítse elő a helyi és a globális emberi környezet megóvását, a biológiai sokszínűség védelmét, a környezetbarát technológiák kifejlesztését és megvalósítását.

      "A díjazottak munkássága meggyőzően bizonyítja, hogy a Magyar Tudományos Akadémia helyesen döntött a Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj megalapításakor, hiszen olyan fiatal kutatók érdemelték ki, akik a saját területükön nemzetközileg elismert eredményeket értek el" – emelte ki Török Ádám, az MTA főtitkára, aki méltatásában imponálónak értékelte a kitüntetettek teljesítményét.

     Mint Török Ádám rámutatott, az élettelen környezettudomány témakörében a "Topologikus entrópia: a szabad légkör állapotának egy lagrange-i mérőszáma" című pályamunkájáért díjazott Haszpra Tímea, az MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa "teljesen új úton indult el a légköri részecskék leírásában". Egy általa kifejlesztett leírásmód segítségével az aeroszol részecskék sodródását vizsgálta, különös tekintettel a vulkánkitörésekkor a légkörbe kerülő apró hamuszemcsék terjedésére. A fiatal kutató tudományos tevékenysége révén a szennyező anyagok sodródásának fizikáját kívánja jobban megérteni.

     Az interdiszciplináris kutatások jelentőségét húzta alá az MTA főtitkára az élettelen és az élő környezettudomány témakörök határterületén született, "Megújuló és természetes erőforrásból előállított, biológiai úton lebontható biokompozitok fejlesztése mérnöki alkalmazásokhoz" című pályamunka kapcsán. Tábi Tamás, az MTA-BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport tudományos munkatársa egy már kereskedelmi forgalomban is kapható, megújuló erőforrásból előállítható és ipari komposztálóban biológiai úton lebontható polimert, a politejsavat társította bazaltkőből előállított szálakkal. Az így megerősített polimer a csomagolástechnikán kívül igénybe vett alkatrészek alapanyagául is szolgálhat. "A környezetvédelem szempontjából kiemelt jelentőségű kutatásról van szó, amelynek köszönhetően nyomtalanul lebomló műanyagokat lehet előállítani" – értékelte a pályamunkát Török Ádám.

     Az élő környezettudomány témakörben Valkó Orsolya "A talaj magbank-szerepe a szikes gyepközösségek biodiverzitásának fenntartásában" című pályamunkájáért részesült Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjban. Az MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa Magyarországon elsőként vizsgálta a szikes gyepek magbankját. A pannon szikes gyepek a Natura 2000 hálózatban kiemelt közösségi jelentőségű élőhelyként szerepelnek, amelyek megőrzéséért az Európai Unióban elsősorban Magyarország a felelős, mert hazánkban található az európai állomány 98 százaléka. A pályamű azt vizsgálja, milyen szerepe van a magbanknak a szikes gyepek biodiverzitásának fenntartásában, illetve hogy a szikes gyepekben ható szélsőséges környezeti tényezők miként befolyásolják a vegetáció és a magbank fajösszetételét. Valkó Orsolya külföldi tartózkodása miatt később veszi át az elismerést.