137080
Az MTA hírei
Vissza
2015. 11. 10.

A megújult Lendület program az alkalmazott tudományok területéről is várja a pályázatokat

  
  

Az eddigi kategóriák mellett egy újabbal, a kiemelkedő eredményességű célzott kutatásokat folytatókéval bővül az MTA Lendület programja. A nemzetközileg kimagasló teljesítményű fiatal kutatók hazahívása és itthon tartása érdekében először 2009-ben meghirdetett Lendület támogatásával eddig már több mint 100 kutatócsoport alakult meg.

A Lendület program
pályázati felhívása itt olvasható

A Magyar Tudományos Akadémia 2009 januárjában hirdette meg a kimagasló teljesítményű fiatal kutatók számára létrehozott Lendület program pályázatot. Ennek keretében két kategóriában, a 38, illetve a 45 évnél fiatalabb kutatók kaphatnak támogatást ahhoz, hogy 5 évre saját kutatócsoportot hozzanak létre, és ezzel új kutatási témákat, módszereket és elveket honosítsanak meg Magyarországon. Ezek a kutatócsoportok akadémiai kutatóhelyeken vagy felsőoktatási intézményekben működhetnek. A program határozott célja a nemzetközileg kimagasló teljesítményű fiatal kutatók külföldről történő hazahívása, illetve itthon tartása.

A nagyobb képhez kattintson ide
A nagyobb képhez kattintson ide


A fenti grafikon mutatja az évek során a külföldről és az itthonról jelentkezők arányát a pályázók (P) és a nyertesek (Ny) között. Látható, hogy külföldről legnagyobb százalékban tavaly pályáztak, a nyertesek között pedig 2009-ben volt a legtöbb külföldi, ötből három. A többi évben ugyanolyan, vagy nagyobb arányban voltak külföldről jelentkezők a nyertesek, mint a pályázók között. Eddig összesen 27-en tértek haza külföldről a Lendület programnak köszönhetően. (2009-ben az 5 nyertesből 3, 2010-ben 7 nyertesből 2, 2011-ben 16-ból 3, 2012-ben 37-ből 7, 2013-ban 14-ből 2, 2014-ben 18-ból 6, 2015-ben 13-ból 4 külföldi.)

A pályázatot évente hirdeti meg az Akadémia. A rendelkezésre álló pénzügyi keretektől és a pályázók számától függően évente mintegy 10-20 új csoport létesülhet. Eddig már több mint 100 ilyen kutatócsoport jött létre. A pályázati modell sikere nemzetközi mércével mérve is példamutató. A program fontos lépcsőként szolgál az Európai Kutatási Tanács (European Research Council) magas presztízsű pályázataihoz is.

A Lendület program kiterjed az Akadémia által művelt tudományterületek mindegyikére. A pályázatok színvonalára jellemző, hogy sok pályázó már benyújtáskor a Nature-ben, a Science-ben vagy hasonló rangú nemzetközi folyóiratban megjelent cikkel büszkélkedhet. Ilyen mércét nehéz felállítani az alkalmazásokhoz közel álló tudományokban.

2016-ban megújul a program

E problémára választ keresve, az MTA 2016-ban lehetőséget kíván adni arra, hogy az alkalmazott tudományterületeken dolgozó fiatal kutatók is részt vehessenek e programban. Pályázatukat azzal tudják sikeresen alátámasztani, hogy az eredményeik iránt érdeklődő vállalatok, a versenyszféra szereplői a megítélt támogatás meghatározott részét átvállalják, ezzel tanúsítva azt, hogy a kutatási téma és a kutatás várható eredményei fontosak a gyakorlat számára. A kutatásnak mind alapkutatási jellegű (szabadon publikálható) eredményeket, mind – az előbbiekkel összefüggésben - a támogató vállalat számára hasznosítható eredményeket is meg kell céloznia. (Természetesen figyelembe kell venni az évenkénti eltéréseket; bizonyos években inkább alapkutatási eredmények várhatók, más években az adatgyűjtésen vagy éppen a gyakorlati megvalósításon lesz a hangsúly.)

Megalakult Lendület-kutatócsoportok száma

Megalakult Lendület-kutatócsoportok száma

A nagyobb képért kattintson ide

 
A támogatásban részt vevő vállalatok nemcsak az elért eredményekből profitálnak: saját kutatói-fejlesztői utánpótlásuk megoldásához is nagyban hozzájárulhatnak azok a doktoranduszok és fiatal kutatók, akik egy ilyen Lendület-kutatócsoportban kutatási lehetőséget kapnak. Ezek a fiatalok a legjobb kutatócsoportokban egyrészt megtanulják tudományáguk legújabb elveit és nemzetközileg élenjáró módszereit, másrészt remélhetőleg megismerik és megszeretik a gyakorlati alkalmazások újszerű kihívásait. Az együttműködés során a támogató vállalat is alaposan megismerheti a fiatalok képességeit, tudását és személyiségét.

A támogatás összege természetesen csak irányszámként adható meg, hiszen a kutatás költsége igen eltérő lehet a szükséges eszközöktől, a munkatársak számától függően; az alapkutatási kategóriában évi 20 millió forint és 60 millió forint közötti összeget igényel egy kutatócsoport fenntartása. Ennek mintegy felét várjuk a támogató vállalattól. Itt is figyelembe lehet venni, hogy évente eltérhetnek a felhasznált és a vállalatot terhelő költségek; pl. lehetséges, hogy a megfelelő műszerek, felszerelések beszerzése miatt a projekt kezdetén van nagyobb összegre szükség, de az is, hogy egy fejlesztés nagyobb mértékű gyakorlati kipróbálása a ciklus végén jelent magasabb költséget.

A pályázatok elbírálása a Lendület program szigorú előírásai szerint történik; minél több külföldi bíráló bevonásával minden kategóriában az eddigiekhez képest is szeretnénk fokozni az objektivitást. Természetesen az alkalmazott tudományok területén benyújtott pályázatoknál fontos szempont lesz a gyakorlati megvalósíthatóság realitása, amit többek között a támogató vállalat igazol azzal, hogy felajánlja támogatását.

Az Akadémia vezetői bíznak abban, hogy egy ilyen program hosszabb távon is élő, gyakorlati és személyes kapcsolatokat épít ki a versenyszféra és az alapkutatások között, ezzel segítve az innovációs lánc hatékonyabb működését.

További információk, adatok a Lendület programról itt tekinthetők meg.