128627
Az MTA hírei
Vissza
2011. 12. 07.

Összefoglaló az MTA intézményrendszerének megújítását előkészítő lépésekről

2011. május 3-4.             

Az MTA évi rendes közgyűlésén az elnöki beszámoló rámutatott a kutatóintézet-hálózat jelenlegi szerkezetének és működésének megszűnéssel fenyegető nehézségeire, fenntarthatatlanságára: "A kutatóhálózat a jelenlegi állapotában nem tartható fenn. Infrastruktúrája rohamosan értéktelenedik, utánpótlása nem biztosított, szerkezete nem felel meg a tudományos kutatások modern követelményeinek. A szerkezeti merevséget nagyrészt személyi kérdések okozzák. Amennyiben ezeken nem tudunk felülemelkedni, és az intézményhálózat a jelenlegi állapotában marad, az a lassú, de biztos megszűnéshez vezet. Lényegében egyetlen lehetőség van: határozott változtatásokkal egy új fejlődési pályára állítjuk a kutatóhálózatot, különben szembe kell néznünk a fokozatos térvesztéssel."

Az elnök záróbeszédében megfogalmazta a kutatóintézet-hálózat megújításának szükségességét, és 2011. december 5-re rendkívüli közgyűlést hívott össze.


2011. május 18. 
         

Az MTA elnöke az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa (AKVT) ülésén, valamennyi kutatóintézet igazgatója előtt ismertette az intézethálózat megújítására vonatkozó stratégiai tervet.


2011. május közepétől június közepéig

Az MTA főtitkára, illetve főtitkárhelyettese stratégiai megbeszéléseket folytatott az intézetigazgatókkal a megújítási koncepcióról.


2011. június 20-21-22.

Pálinkás József tudományterületenként egyeztetett az intézményvezetőkkel a megbeszélés-sorozatok eredményeképpen kialakult tervekről, amelyekhez kapcsolódóan az érintett intézmények igazgatói nyilatkoztak a megújítás koncepciójának támogatásáról és a megvalósításban való további aktív közreműködésükről.


2011. június 27.

Az MTA elnöke az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának (AKT) ülésén bemutatta  az érintett intézményvezetők által elfogadott megújítási tervezetet, amelyet az AKT tagjai egyhangúlag elfogadtak.


2011. június 28.

Az Akadémia Elnökségének tagjai egyöntetűen támogatták az előterjesztett tervezetet, és felhatalmazták az elnököt a megújítás előkészületeihez szükséges tárgyalások és egyeztetések megkezdésére, valamint a 2011. december 5-i közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslat elkészíttetésére.


2011. június 29.

Sajtótájékoztató a kutatóintézet-hálózat megújításának stratégiájáról, bemutatva annak indokait, az egyeztetések folyamatát, a megegyezésen alapuló új hálózattervezet szerkezeti elemeit, a megújítás következő lépéseit.


2011. július 14.

Az elnök, a főtitkár és a főtitkárhelyettes valamennyi, a megújításban részt vevő intézmény vezetőjével egyeztető tárgyalásokat folytatott, amelyeknek során az érintettek megállapodtak  az Akadémia Alapszabálya szerint szükséges elnöki biztos és gazdasági vezető személyéről, akik a továbbiakban koordinálják a hálózat megújításának előkészítő lépéseit.


2011. július 15.

Az akadémiai intézethálózat megújításának irányításáért felelős elnöki biztosok és gazdasági igazgatók átvették megbízólevelüket az MTA elnökétől. A megbízólevél mellett kézhez kapták a megújítás feladatainak pontos ütemtervét is. Az elnöki biztosok és a gazdasági vezetők tudományos, jogi és pénzügyi adminisztratív tekintetben az MTA Titkárság felelős főosztályainak közreműködésével előkészítik az átalakítást a december 5-i közgyűlésig. A megújuló intézmények integrált szempontrendszerének hatékony érvényesítése érdekében az elnöki biztost és a gazdasági vezetőt más-más intézetből választották ki az érintettek.


2011. július 20.

Elnöki konzultáció a változatlan formában tovább működő intézetek és kutatóközpontok vezetőivel az intézmények működtetésének ésszerűsítéséről.


2011. július 25-augusztus 1.

Titkársági konzultáció az elnöki biztosokkal, a melléjük rendelt gazdasági vezetőkkel, valamint az intézetigazgatókkal az alapító okiratokról és a szervezeti diagramokról.

 

2011. augusztus 24., 25. és 29.

Megegyezés született az elnöki biztosokkal a kutatóközpontok gazdasági és egyéb működtető egységek létszámáról, véglegesítették az alapító okiratok munkaanyagait.

 

2011. szeptember 1.

Az MTA elnöke 2011. szeptember 1-jétől a költségvetési elvonás miatt 5%-os irányítószervi létszámcsökkentést rendelt el.

 

2011. szeptember-október

Az MTA elnöke valamennyi megújuló kutatóközpontban kutatói fórumokon ismertette a kutatóintézet-hálózat megújításának legfontosabb szempontjait és az új intézményi egységek előtt álló lehetőségeket. A Titkárság munkatársai munkajogi tájékoztatókat tartottak a leendő kutatóközpontok igazgatói és gazdasági vezetői részére.

 

2011. szeptember 13.

A Vezetői Kollégium tagjai támogatták a korábban elfogadott megújítási koncepció alapján készített átalakítási terveket és a közgyűlési döntésre történő előkészítés folyamatát.

 

2011. szeptember 19.

Az Akadémia elnöke tájékoztatta a miniszterelnököt az intézményhálózat megújításának programjáról és tárgyalásokat folytatott a 2012. évi költségvetésről.

A Stratégiai Tanácsadó Testület tagjai az Akadémia történetében régóta várt, bátor lépésnek nevezték a szerkezeti megújítás elnöki kezdeményezését, és példaértékűnek minősítették a jól átgondolt koncepció egyeztetéseken alapuló átalakítási folyamatának lendületes menedzsmentjét.

  • A Stratégiai Tanácsadó Testület üléséről ide kattintva olvashat.
 

2011. szeptember 21.

A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács tagjai 2011. szeptember 19-i ülésükön egyetértettek az MTA intézményhálózata szerkezeti megújításának céljaival és lépéseivel, és javasolták a kormánynak, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel segítse az akadémiai költségvetési szervek átalakításának folyamatát.

 

2011. szeptember 26.

Az elnök tájékoztatta az AKT-t a testület által június 27-én elfogadott koncepció alapján elindított szervezeti átalakítás közgyűlési döntés-előkészítésének folyamatáról.

 

2011. szeptember 27.

Az Elnökség tagjai támogatták a korábban elfogadott megújítási koncepció alapján készített átalakítási terveket és a közgyűlési döntésre történő előkészítés folyamatát.

 

2011. október 13.

Az előterjesztő benyújtotta az átalakító okiratokat előzetes közigazgatási egyeztetésre.

 

2011. október 19.

Az elnök tájékoztatta az elnöki biztosokat és az igazgatókat az átalakítás ütemtervben foglaltak szerint történő egyeztetési folyamatának eredményeiről és a további konkrét feladatokról, valamint az új intézményi egységek előtt álló lehetőségekről.

 

2011. október 20.

A Vagyonkezelő Testület tagjai támogatták a hatékonyabb intézményi működést eredményező megújítási programot.

 

2011. október 25.

Az Akadémiai Érdekegyeztető Tanács támogatta az intézményhálózat megújítási programját.

 

2011. október 27.

Az elnök tájékoztatta az AKT-t a kutatóintézet-hálózat megújításával kapcsolatos kötelező közigazgatási egyeztetésről.

 

2011. október 28.

A Felügyelő Testület megtárgyalta a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket. 


2011. október

"A Magyar Tudományos Akadémia intézményhálózatának megújítása" – elnöki tájékoztató az októberi osztályüléseken a döntést előkészítő egyeztetési folyamatról. Valamennyi tudományos osztály támogatólag foglalt állást a megújítási programról.


2011. november 8.

A Vezetői Kollégium tagjai támogatták a decemberi rendkívüli közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket.


2011. november 15.

Az Elnökség tagjai támogatták a decemberi rendkívüli közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket.


2011. november 18.

A nemzetgazdasági miniszter kiadta a Magyar Tudományos Akadémia részére az akadémiai költségvetési szervek átalakításához az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. §-ában, és ennek alapján az akadémiai Alapszabály 46. §-ában a közgyűlési döntéshez kötelezően előírt feltételként meghatározott előzetes államháztartási egyetértési nyilatkozatot.


2011. december 5.

A Magyar Tudományos Akadémia 182. (rendkívüli) közgyűlése szavazott az intézményhálózat megújításáról.

  • Az MTA 182. közgyűlése által elfogadott határozatokról ide kattintva olvashat.
vissza az MTA 182. közgyűlése menüponthoz