A lekérdezés folyamatban...
loading...
Nem akadémikus közgyűlési képviselők

Keresési eredmény

Osztály: VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Közgyűlési képviselőség viszony: Csak képviselők
Státusz: Csak élők
Fokozat típusa: DLA, tudomány doktora, kandidátus, MTA doktora, PhD
A keresés eredménye 19 találat
Név
Tudományterület
Bertóti Edgár Műszaki mechanika
Bihari Péter Energetika, környezetvédelem, termodinamika
Bognár Gabriella gépészet,műszaki mechanika, differenciálegyenletek
Cinkler Tibor Távközlés
Dobránszky János Anyagtudomány
Gróf Gyula István Gépészeti tudományok
Hangos Katalin rendszer- és irányításelmélet, folyamatmodellezés, folyamatirányítás és diagnosztika
Istvánfi Gyula Az építészet története és elmélete
Jakab László Optika
Kiss Rita tartószerkezetek, biomechanika, mozgásvizsgálatok
Kuczmann Miklós Elméleti villamosságtan
Mertinger Valéria Kristályosodás, martenzites átalakulás, röntgendiffrakció
Palotás Árpád Bence Energetika, Tüzeléstechnika, Levegőtisztaság-védelem
Szöllősi-Nagy András Vízgazdálkodás, hidrológia
Telek Miklós Sztochasztikus modellezés
Varga István Közúti forgalomirányítás
Vas László Mihály textil- és polimer anyagok vizsgálata, textoltechnológiai folyamatok
Vukoszávlyev Zorán Építészettörténet
Zarándy Ákos számítástudomány