137308

Idő, kultúra, társadalom. A jelen történeti szociológiái

Időpont: 2015. december 17.
Helyszín: MTA TK Szociológiai Intézet, Pepita terem (Budapest I. Úri u. 49., keresztszárny 2. emelet)

8:15 Megnyitó

8:30–10:00 Történelem, társadalom, tudomány
Takács Erzsébet: Az idő és a változás problematikája a kortárs francia szociológiaelméletben
Csányi Gergely: Idő, vágy, hatalom. Az idő-élmény kialakulásának ortodox pszichoanalitikus értelmezése,
a civilizációs folyamatban differenciálódó idő-élmény és az idő mint társadalmi egyenlőtlenség
Dupcsik Csaba: A szociológiai célokra használt történelmi magyarázat
Moderál: Szabari Vera

10:15-11:45 Idő és hatalom
Jobst Ágnes: „A múltat végképp eltörölni”. A temporális ellentétképzés a politikai propaganda szolgálatában
Murai András: Van képünk róla. ’56-os archív filmek a kollektív emlékezetben
Kovács Éva: „Talkin' bout a revolution‟ - a rendszerváltás ideje
Moderál: Gárdos Judit

12:00-13:00 Média, technológia és időbeliség
Cseh Szilvia: Konvergencia és immediacy - a képek temporalizációja
Tófalvy Tamás: Léteznek-e új technológiák? A digitális technológia mint történeti és kulturális konstrukció
Moderál: Szász Anna Lujza

14:00-15:30 Szubkultúrák és lokális időtapasztalatok I.
Borbély Sándor: A szovjet politikai diktatúra által konstituált történeti múlt. A lokális idő-tapasztalat intézményes transzformációi Kárpátalján az 1960-1980-as években
Ilyés Zoltán: Kisebbségi sérelemtörténetek emlékezeti kanonizálása három „magyar keresztút" példáján
Vigvári András: A családi időfelhasználás szerepe egy észak-magyarországi cigány családtörténetben
Moderál: Zombory Máté

15:45-17:15 Szubkultúrák és lokális időtapasztalatok II.
Vásárhelyi Ágnes: „Nem csak a húszéveseké a világ"
Az életkor vizsgálatának recens kérdései a szubkultúrák és a populáris zene kutatásában
Argejó Éva: A polgári otthontól a loftig. A lakásbelső változásának trendjei a századelőtől napjainkig
Moderál: Tibori Timea

17:15-17:30 Zárás 


Forrás: szociologia.tk.mta.hu