134286

Az MTA 185. Közgyűlésének díjazottjai

A 185. ünnepi közgyűlésen Pálinkás József, az MTA elnöke átadta az Akadémia kiemelkedő elismeréseit: az Akadémiai Díjakat, az Akadémiai Újságírói Díjat, a Wahrmann Mór-érmet, valamint az Arany János-életműdíjat.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos tevékenysége elismerésképp 12 kutatónak adományozott Akadémiai Díjat.

Akadémiai Díjat vehetett át Balaton Károly, az MTA doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet egyetemi tanára a hazai vezetés- és szervezéstudomány területén végzett kimagasló munkájáért, a vezetéstudomány elméleti megalapozásának megszilárdításáért, a tudományos igényű vezetés-szervezés oktatásának és kutatásának fejlesztéséért, valamint tudományos közéleti tevékenységéért. A kitüntetést a külföldön tartózkodó Balaton Károly nevében Dobák Miklós, a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet igazgatója, egyetemi tanár vette át.

Akadémiai Díjjal ismerték el Bánhegyi Gábor Györgynek, az MTA doktorának, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanárának, intézetigazgatójának az endoplazmás retikulum metabolikus és redox homeosztázisának tanulmányozásában elért jelentős eredményeit, valamint az endoplazmásretikulum-stressz folyamatainak feltárását célzó kutatásait.

 

 

Borsos Balázs, az MTA doktora, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója a néprajzi kartográfia és az ökológiai antropológia terén kifejtett tevékenységéért, a magyar népi kultúra térbeli tagozódásának minden korábbinál pontosabb meghatározásáért vehetett át Akadémiai Díjat.

 

 

Akadémiai Díjban részesült Dér András, az MTA doktora, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója a biofizika területén végzett eredményes tudományos munkájáért és közéleti tevékenységéért, a fehérjefizikában és a bioelektronikában elért alapvető eredményeiért, valamint a hazai bioelektronika-oktatás elindításában betöltött úttörő szerepéért.

 

Fodor László Imre, az MTA doktora, az MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai, és Űrtudományi Kutatócsoport tudományos tanácsadója a hagyományos terepi megfigyelések eredményeinek a korszerű digitális domborzati modellek felhasználásából nyerhető adatokkal való ötvözéséért, a Rudabányai-hegységben új takarók leírásáért, a Vértes és környezete új ábrázolásmódú földtani térképének elkészítéséért, valamint a széleróziós felszínek formáinak és korának Közép-Európában úttörő meghatározásáért vett át Akadémiai Díjat.

 

Gáspár Péternek, az MTA doktorának, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos tanácsadójának, csoportvezetőjének a járműdinamika és irányítás területén, különösen az integrált járműirányításban elért elméleti és módszertani eredményeiért, valamint az oszlopban haladó járművek irányítására kidolgozott megoldásáért ítélte oda az MTA Elnöksége az Akadémiai Díjat.Oborny Beátát, az ELTE Természettudományi Kar egyetemi docensét az ökológia és a fejlődésbiológia összekapcsolása terén végzett munkájáért, különösen a növényi növekedés különféle típusainak és a határfelületi jelenségeknek a kutatásáért, valamint a tudományos közéletben és az ismeretterjesztésben vállalt jelentős szerepéért részesítette az MTA Elnöksége Akadémiai Díjban.

 

Stipsicz András, az MTA doktora, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos tanácsadója az alacsony dimenziós topológia és a szimplektikus geometria területén végzett kutatásai elismeréseképp részesült Akadémiai Díjban.

 

 

Ungváry Krisztián, az Országos Széchényi Könyvtár 1956-os Intézet és Oral History Archívum tudományos munkatársa a 20. századi magyar történelem megismeréséhez nyújtott érdemi hozzájárulásáért, továbbá az összetett gazdaság-, társadalom- és politikatörténeti szempontrendszerrel megírt A Horthy-rendszer mérlege - diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon című monográfiájáért vehetett át Akadémiai Díjat.

Zsuga Miklóst, a kémiai tudomány doktorát, a Debreceni Egyetem professor emeritusát a különböző típusú polimerek és kopolimerek előállítása és karakterizálása területén elért nemzetközileg is elismert eredményeiért, azok hasznosítási lehetőségeinek feltárásáért, valamint eredményes oktatási, kutatási, innovációs és közéleti tevékenységéért ismerték el Akadémiai Díjjal.

 

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos munkásságuk elismeréséül megosztott Akadémiai Díjban részesítette Basky Zsuzsannát, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadóját és Pacseszákné Kazinczi Gabriellát, az MTA doktorát, a Kaposvári Egyetem intézetigazgatóját, tanszékvezető egyetemi tanárát az egyik legveszélyesebb gyomnövény, a parlagfű kutatásában, a vírusfogékonyság és a rovarkártevők vizsgálatában elért nemzetközileg is jelentős eredményeiért.

 ***

 

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége a tudomány népszerűsítése érdekében kifejtett eredményes újságírói tevékenysége elismeréseképpen Akadémiai Újságírói Díjban részesítette Esti Juditot, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap szerkesztő-műsorvezetőjét a tudomány közgondolkodásbeli szerepének erősítésére irányuló szerkesztői-műsorvezetői tevékenységéért, a Kossuth rádióban elhangzó közérthető, igényes tudományos ismeretterjesztő műsoraiért, továbbá a sikeres kutatói életpályákat hitelesen bemutató interjúiért.

 

***

Az Akadémia Vezetői Kollégiuma 2014-ben Wahrmann Mór-érmet adományozott Ábrahám Lászlónak, a National Instruments Hungary Kft. ügyvezető igazgatójának kutatásfejlesztést ösztönző tevékenységéért, a magyarországi technológiai fejlődés és az oktatás elkötelezett támogatásában betöltött példaértékű szerepéért.

 

A jelentős tudományos munkásságot felmutató külhoni magyar tudósok kutatók elismerésére szolgáló Arany János-életműdíjat a Magyar Tudományos Akadémia 2013-ban Göncz Lajosnak, az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanárának adományozta a pszicho- és szociolingvisztika terén végzett eredményes tudományos munkásságáért, a magyarpárú kétnyelvűség nemzetközileg is elismert kutatásáért, kiemelkedő elméleti eredményeinek példamutató gyakorlati hasznosításáért, továbbá iskolateremtő tevékenységéért.