137392

Pataki Ferenc emlékülés

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya és Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya nyilvános tudományos emlékülést rendez a 2015 novemberében elhunyt Pataki Ferenc akadémikus tiszteletére 2016. január 22-én.

 A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, volt osztályelnöknek és akadémiai alelnöknek a kiemelkedő életműve nagyban hozzájárult a magyar neveléstudomány, pszichológia és szociológia félszázados fejlődéséhez. Közéleti és tudományos tevékenységének szálai a szociálpszichológia tudományterületén futottak össze, és e tudományterület meghonosításában úttörő és maradandó szerepet játszott. A közösség- és a csoportkutatásában nemzetközi mércén is kimagasló eredményeket ért el, az elmélet és az alkalmazás szempontjából kimagasló teljesítményei mindezen felül a társadalmi identitás sokoldalú tanulmányozásából születtek. A jelentős kutatóegyéniség, tudományos vezető és professzor  elhunyta alkalmából az MTA Székházában rendezett félnapos tudományos ülés programja itt érhető el.