136367

Galla Ferenc „Pálos missziók Magyarországon a 17–18. században”

Május 28-án mutatják be az ELTE-n az MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport újabb tudományos kiadványát.

Galla Ferenc „Pálos missziók Magyarországon a 17-18. században" című munkája a Sacra Congregazione de Propaganda Fide római archívumára épülő missziótörténeti kutatások eddigi legkiemelkedőbb magyar eredménye.

A tudományos igényű sajtó alá rendezés munkálatait Fazekas István, a Kutatócsoport senior kutatója végezte a Lendület-program keretében. A kötet dedikációja a tíz esztendeje elhunyt Tóth István György (1956-2005) emlékét örökíti meg.

További részletek a Kutatócsoport honlapján: http://institutumfraknoi.hu