136940

A Művészettörténeti Tudományos Bizottság Opus Mirabile elismerései (2013–2014)

 

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi és Filozófiai Osztályának Művészettörténeti Tudományos Bizottsága Opus Mirabile elismeréseivel először az 1994. év művészettörténeti publikációinak legjavát díjazta. Azóta minden évben megtörtént a Bizottság tagjainak szavazatai alapján a díjak átadása, aminek során az elismerésben részesített munkákat ugyancsak a Bizottság tagjai méltatták. Ebben az évben kétszer is sor került a mindig az akadémiai székház harmadik emeleti félköríves termében rendezett ünnepi eseményre, hiszen előbb be kellett pótolni az előző évi akadémiai tisztújítás miatt késedelmet szenvedett 2013. évi átadást, majd pedig megtörtént a 2014. évi művek értékelése is. A Bizottság ebben az évben lépte át a 150-es számot a méltatott műveket illetően.

2015-ben tehát az alábbi 2013-ban és 2014-ben megjelent művészettörténeti publikációk elismerésére és méltatására került sor:

 2013

Az egyszerzős tanulmányok, monográfiák közül a legtöbb szavazatot kapta:

Ecsedy Anna: Plenus sapientia: Lippay György esztergomi érsek pozsonyi kertjének látványosságai. Művészettörténeti Értesítő 62 (2013) 171-232. (laudáció: Buzási Enikő),

valamint

Bubryák Orsolya: Családtörténet és reprezentáció. A galgóci Erdődy-várkastély gyűjteményei. MTA BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2013. (laudáció: Bibó István),

Róka Enikő: Nacionalizmus és modernizmus. Ernst Lajos gyűjteménye és az Ernst Múzeum. L’Harmattan, Budapest, 2013. (laudáció: Galavics Géza).

 

A többszerzős művek (kiállítási katalógusok, tanulmánykötetek) közül a legtöbb szavazatot kapta:

István, a szent király. Kiállítás, tanulmánykötet és katalógus Szent István tiszteletéről, halálának 975. évfordulóján. Szerk. Kerny Terézia; Smohay András. Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, Székesfehérvár, 2013. (Magyar királyok és Székesfehérvár IV.; A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 9.) (laudáció: Szakács Béla Zsolt),

valamint

Kő kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára I-II. Szerk. Szentesi Edit, Mentényi Klára, Simon Anna. Vince Kiadó, Budapest, 2013. (laudáció: Kelényi György),

A szórvány emlékei. Szerk. Kollár Tibor. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2013. (laudáció: Mikó Árpád).

 

A recenzió, kritika, könyv-, illetve kiállításismertetés, kutatási helyzetkép kategóriában  a legtöbb szavazatot kapta:

Mélyi József: Az arc mint léggömb. (Tükör által homályosan. Arcok tegnap és ma. Kiállítás az Ernst Múzeumban. Kurátor: Gulyás Gábor) Mozgó Világ 39 (2013)  12. szám (laudáció: Prékopa Ágnes),

valamint

Haris Andrea: Sümeg - átfestve. Műemlékvédelem LVII (2013) 244-253. (laudáció: Marosi Ernő),

Bódy Kinga: Úszó tárlatok. Beszélgetések az egykor Velencei Biennálén részt vevő magyar képzőművészekkel, kurátorokkal, nemzeti biztosokkal. 1-7. rész. Balkon (2013) 4-12. szám (laudáció: Lővei Pál).

 

2014

Az egyszerzős tanulmányok, monográfiák közül a legtöbb szavazatot kapta:

Terdik Szilveszter: Görögkatolikus püspöki központok Magyarországon a 18. században. Művészet és reprezentáció. Nyíregyháza 2014. (A Collectanea Athanasiana VI. Ars Sacra byzantino-carpathiensis alsorozatának első kötete) (laudáció: Galavics Géza),

valamint

Papp Szilárd: A király műhelye. Luxemburgi Zsigmond budavári szobrai és művészettörténeti helyzetük, Művészettörténeti Értesítő, 63. 1. (2014) 1-38. (laudáció: Szakács Béla Zsolt),

Szentesi Edit: Néhány szó a magyarországi építőipar kapacitásainak területi eloszlásáról a 19. század első felében, Ars Hungarica, XL. 4. (2014) 618-643. (laudáció: Bibó István).

 

A többszerzős művek (kiállítási katalógusok, tanulmánykötetek) közül a legtöbb szavazatot kapta:

Szilágyi András et. al.: Műtárgyak a fraknói Esterházy-kincstárból az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében (Thesaurus Domus Esterhazyanae, I), Iparművészeti Múzeum, Budapest 2014. (laudáció: Kiss Erika),

valamint

Földi Eszter et al.: Rippl-Rónai és Maillol - Egy művészbarátság története, kiállítási katalógus, szerk. Földi Eszter. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 2014. (laudáció: Passuth Krisztina),

Ember Ildikó et al.: Rembrandt és a holland arany évszázad festészete, kiállítási katalógus, szerk. Ember Ildikó. Szépművészeti Múzeum, Budapest 2014. (laudáció: Jávor Anna).

 

A recenzió, kritika, könyv-, illetve kiállításismertetés, kutatási helyzetkép kategóriában a legtöbb szavazatot kapta:

Lővei Pál: „Konzerválni és nem restaurálni” - a műemlékvédelem elvei, régebbi és újabb törekvései, Műemlékvédelem, LVIII. 1. (2014) 41-50. (laudáció: Takács Imre),

valamint

Rényi András: Madarakról, Mozgó Világ, 40. 2-3. (2014) 52-56.

Marosi Ernő: Derűre ború? In: Történelem és emlékezet. Egy akadémiai ülésszak előadásai, Kossuth Kiadó, Budapest 2014. 74-88. (először megjelent: Élet és Irodalom) (a kettőt együtt laudáció: Róka Enikő).