137286

Pénz az irodalomban

Időpont: 2015. december 9-10. 

Helyszín: az MTA BTK Zenetudományi Intézet Bartók Terme (Bp. 1014 Táncsics Mihály u. 7.)

A KONFERENCIA PROGRAMJA

December 9. (szerda)

930

A konferenciát megnyitja: Kecskeméti Gábor,
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet igazgatója

Elnök: Kappanyos András

Angyalosi Gergely: Változatok a disznófejre – Baudelaire és Ady

Rákai Orsolya: A szférák zenéje és a mocskos anyagiak. Az autonóm és heteronóm hierarchia kérdései a 20. század első harmadának hazai irodalmi életében

Patócs László: Monetaristák - az  értéknarratíva és a pénzmetaforika
(Elbeszélésvetületek Sinkó Ervin Optimisták című regényében)

Faragó Kornélia: Homológ alakzatok a hiány jelentéstanában
(Móricz Zsigmond: Az asszony beleszól)

Harkai Vass Éva: Pénz, egzisztenciális státus, életmód kérdésköre a korai modernség művészregényeiben

Széchenyi Ágnes: Mecénások a 20. században. Két esettanulmány: Kornfeld Móric és Sárközi Márta

Vita

Ebédszünet (1300 - 1500)

1500

Elnök: Faragó Kornélia

Reichert Gábor: Okos Elemér, a „fordított” hozományvadász - Déry Tibor A talpsimogató című egyfelvonásosa mint szocreál Tartuffe-parafrázis

Szénási Zoltán: „A nő és a pénz izgalma‟: A pénz szerepe Babits Mihály A gólyakalifa című regényének narrációjában

Kappanyos András: Líra mint fizetőeszköz. Költészet és pénz paradoxona

Gerold László: „Gyújtsd meg." A pénz mint drámai motívum (Spiró és a többiek)

Sági Varga Kinga: A tenger (határ)értékei  két kortárs regényben

Vita

December 10. (csütörtök)

900

Elnök: Gerold László

Bányai János: Pénz és szerelem álruhában (Potozky László: Éles)

Berényi Emőke: Latrina-perspektíva - Az emésztés mint létmetafora Danyi Zoltán
A dögeltakarító című regényében

Deczki Sarolta: Lecsókolbász és mignon. Pénz és pénztelenség Barnás Ferenc A kilencedik
című regényében

Herédi Károly: Nincstelen királyok, nincstelen királylányok. Szegénységreprezentáció
a kortárs magyar gyermekirodalomban

Földes Györgyi: A szegény teste Tóth Krisztina és Krasznahorkai László prózájában

Nagy Csilla: „Kérem az előleget!". A megélhetés mintázatai Zs. Nagy Lajos poétikájában

Vita

Zárszó (Faragó Kornélia, Kappanyos András)

Forrás: iti.btk.mta.hu