137302

Bizantológiai felolvasó ülés

A Magyar Bizantológiai Társaság 2015. december 14-én tartja soron következő felolvasó ülését az Eötvös Collegiumban, melyen Farkas Zoltán Bizantinológia az Eötvös Collegiumban címmel az ott folyó bizantológiai kutatásokról, Mészáros Tamás pedig Archaikus névhasználat Laonikos Chalkokondylés történeti művében címmel ad elő.

Farkas Zoltán előadásában a magyarországi bizantológia XX. századi történetét tekinti át, amely sok szállal kötődik az Eötvös Collegiumhoz. Az intézmény neveltjeinek (Darkó Jenő, Czebe Gyula, Moravcsik Gyula) nemzetközi szinten is kiemelkedő pályafutása nagyban köszönhető a Collegium sajátos képzési rendjének, szellemiségének. Az alumnusok tudományról alkotott felfogása, módszertani megközelítése, tárgyi tudása nemzedékről nemzedékre öröklődve mind a mai napig meghatározó hatást gyakorol a hazai bizantinológusokra.

Mészáros Tamás előadásában az archaikus névhasználatot vizsgálja: Laonikos történeti műve cselekményének fő szálát előszeretettel színezi néprajzi-földrajzi kitérőkkel, melyek között nagy számban szerepelnek a magyar nép történelmével kapcsolatos események, adatok. A mű szerzője a magyarok megjelölésére a paion népnevet használja, mely az archaizáló irodalmi körök névhasználati gyakorlatát tükrözi. Az előadás a magyar-paion azonosítás hátteréhez próbál újabb adalékokkal szolgálni.

Meghívó

Időpont
: 2015. december 14. 17:00
Helyszín: ELTE Eötvös Collegium, Borzsák Könyvtár (1118 Budapest, Ménesi út 11–13.)

ELTE Eötvös Collegium


Forrás: elte.hu