129326

Szentágothai, az iskolateremtő


"Család, keresztény hit és oktatás, ideértve az ország üdvét szolgáló tudományos népszerűsítő munkát is" foglalta össze egy interjúban a Szentágothai János életét meghatározó legfontosabb értékeket Réthelyi Miklós, aki nem csupán tanítványa volt az agykutatónak, de szerzőtársként később együtt dolgozott vele a Funkcionális anatómia című háromkötetes egyetemi tankönyv megírásán, amelyből magyar orvosok generációi ismerhették meg az emberi testet.

Szentágothai professzor számára az oktatás mindig sokkal többet jelentett ismeretek átadásánál. Pedagógus volt a szó legnemesebb értelmében. Gulyás Balázs akadémikus szerint "úgy tudta irányítani a fiatalokat, hogy tehetségük legjavát nyújtsák. Minden fiatalabb kollégája számára megtalálta a legmegfelelőbb, testre szabott kutatási területet, a helyes kérdéseket és a megfelelő hozzáállást".


Előadás közben
Forrás: MTI

    Szentágothai János szinte a semmiből teremtett igazi szellemi műhelyt Pécsett, ahol 1946-ban, 34 évesen lett az orvosi kar anatómiai tanszékének vezetője. A sokoldalú, kivételes műveltségű fiatal tanárnak köszönhetően a laboratóriumokban és a dolgozószobákban a kultúra szinte éppoly gyakori beszédtéma volt, mint a tudomány. "A festészet vagy a barokk zene éppúgy szóba került estefelé, mint például a költészet. Emlékszem, hogy egyszer az Új Írás folyóirattal a kezében jelent meg a laborban, és a figyelmünkbe ajánlotta Juhász Ferenc József Attila sírjára című költeményét" – idézte fel a pécsi éveket Hámori József akadémikus, az MTA volt alelnöke. Mecseki kirándulások, esti beszélgetések, eszmecserék természetről, művészetről, történelemről, közügyekről – Szentágothai János közösségteremtő képességét a mai napig emlegetik azok, akik megtapasztalhatták.

     A tanítást a kutatómunkát inspiráló tevékenységnek tartotta. Ulyssesként az agy körül című emlékiratában elérzékenyülve ír az egyetemi órákról, a mindig zsúfolásig megtelt termekben tartott "előadás kétórás eksztázisáról", s azt is elárulja, hogy a legtöbb jó tudományos gondolata a hallgatóknak tartott órákon fogant. A professzor az oktatást akkor sem hagyta abba, amikor 1986-ban hivatalosan nyugdíjba vonult. Tanári pályája egyik maradandó alkotása Az ember anatómiájának atlasza című, Kiss Ferenccel közösen írt és saját illusztrációival ellátott tankönyv volt, amelyet tucatnyi nyelvre fordítottak le.


Az iskolateremtő "fája"
(Halász Béla archívumából)

     Bár a professzor eleinte nem akart hosszabb ideig vidéken maradni, végül egészen 1963-ig, a Budapesti (ma Semmelweis) Orvostudományi Egyetem I. sz. Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének igazgatójává való kinevezéséig irányította a pécsi oktató- és kutatómunkát. A magyar idegtudomány Apáthy István által elvetett magja, amelynek hagyományait Szentágothai János tanára, Lenhossék Mihály ápolta, Szentágothai budapesti professzorsága idejére már hatalmas "fává" terebélyesedett. Tanítványai pedig az agykutatás hazai és nemzetközi fellegváraiban egyaránt megtalálhatók voltak, és megtalálhatók mind a mai napig.

                     

A tanítványai így vélekednek róla

Életrajza a Royal Society kiadványában