121601

Nemzetközi kapcsolatok

A Magyar Tudományos Akadémia elhivatott a nemzetközi tudományos együttműködés iránt. Támogatja a két- és többoldalú kapcsolatokon alapuló, a partnerek kölcsönös érdekeit szolgáló kooperációt. Elkötelezett az emberiség jövőjének nagy kihívásairól köztük az energia, víz, klímaváltozás, élelmiszerbiztonság és az egészségügy globális kérdéseiről folytatott tudományos párbeszéd iránt.

Európai és egyéb nemzetközi kapcsolataiban képviseli a tudomány társadalmi érvényét, a tudományos tényeken alapuló politikai döntéshozatal szükségességét és a tudományos kutatás etikai, társadalmi, kulturális és környezeti szempontjainak figyelembe vételét.

A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi kapcsolatait az alábbi területeken folytatja:

  • képviseli az Akadémia és Magyarország álláspontját az Európai Unió képviseleti szerveiben és más európai együttműködésekben
  • pályázatokkal támogatja az egyéni és intézményi részvételt a nemzetközi kutató együttműködések terén

Az MTA nemzetközi kapcsolataival kapcsolatos előkészítő, tanácsadó és adminisztrációs munkát a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya végzi.