122101

Az MTA felépítése

A Magyar Tudományos Akadémia felépítése, az Akadémia mint köztestület

A köztestület jogi személyiségű szervezet, amely önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkezik; a köztestületet törvény létesíti, szünteti meg, szabályozza szervezetét, működését, közigazgatási feladatait, jogosítványait.

A köztestület a tagokhoz, illetve a tagok által végzett tevékenységhez kapcsolódó olyan közfeladatokat lát el, amelyeket az állam egyébként államigazgatási szervei útján teljesít. A Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben meghatározott, a tudomány művelésével, támogatásával és képviseletével kapcsolatos országos közfeladatokat lát el.

Az Akadémia mint köztestület tagjai az akadémikus, valamint nem akadémikus köztestületi tagok: az akadémikus tagok köztestületi jogaikat közvetlen részvétel útján, a nem akadémikus köztestületi tagok képviselet útján gyakorolják.

Az Akadémia legfőbb döntéshozó testülete a Közgyűlés, amelynek tagjait a hazai akadémikusok és a nem akadémikus közgyűlési képviselők alkotják. Két Közgyűlés között az Elnökség az Akadémia döntéshozó testülete.

Az Akadémia Elnökségét az elnök, az alelnökök, a tudományos osztályok elnökei, a hazai területi bizottságok elnökeinek egy képviselője, a főtitkár, a főtitkárhelyettes, a Közgyűlés által választott három akadémikus, és a Közgyűlés által választott három nem akadémikus közgyűlési képviselő, továbbá a Közgyűlés által választott három kutatóintézeti igazgató alkotja.

A Vezetői Kollégium az Akadémia operatív működését irányító választott testület, tagjai az Akadémia elnöke, alelnökei, főtitkára és főtitkárhelyettese, valamint az Elnökség Közgyűlés által választott három akadémikus és egy nem akadémikus tagja.

A tudományos osztály az Akadémiának egy tudományág vagy egymáshoz közel álló több tudományág képviselőit magában foglaló egysége, amely ellátja az Akadémia közfeladataiból a tudományterületét érintő teendőket. A tudományos osztály tagjai az osztály tudományterületén megválasztott akadémikusok és nem akadémikus közgyűlési képviselők.

Az Akadémia választott vezetői az Akadémia elnöke, alelnökei, főtitkára és főtitkárhelyettese, akiket a Közgyűlés – három évre –  a hazai akadémikusok közül választ meg. A Magyar Tudományos Akadémiát az Akadémia elnöke képviseli, aki gondoskodik a Közgyűlés döntéseinek végrehajtásáról. Az Elnököt akadályoztatása esetén a főtitkár helyettesíti, aki működteti a titkársági szervezetet is. A főtitkárt a főtitkárhelyettes segíti munkájában, továbbá helyettesíti akadályoztatása esetén.