119791

Akadémiai szabályozások

Hazánkban a tudományos kutatás szabadságát magas szintű jogszabályok garantálják. A Magyar Tudományos Akadémiára és a tudományra vonatkozó legfontosabb jogszabályok a következők:

Magyarország Alaptörvénye
(hatályos 2012. január 1-jétől)

„X. cikk

(1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá - a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében - a tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát.

(2) Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak.

(3) Magyarország védi a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tudományos és művészeti szabadságát. A felsőoktatási intézmények a kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, szervezeti rendjüket és gazdálkodásukat törvény szabályozza."

IX. cikk 3. § l) pont
"A köztársasági elnök megerősíti tisztségében a Magyar Tudományos Akadémia elnökét."

Archívum:
A Magyar Köztársaság Alkotmánya
(hatálytalan 2012. január 1-jétől)

  • III.Fej, 30/A. § i, A köztársasági elnök külön törvényben meghatározott személy vagy szervek javaslatára kinevezi és felmenti a Magyar Nemzeti Bank elnökét, alelnökeit és az egyetemi tanárokat; megbízza és felmenti az egyetemek rektorait; kinevezi és előlépteti a tábornokokat; megerősíti tisztségében a Magyar Tudományos Akadémia elnökét.
  • VII.Fej, 35. § (1) f, A kormány meghatározza a tudományos és kulturális fejlesztés állami feladatait, és biztosítja az ezek megvalósulásához szükséges feltételeket
  • XII. Fej., 70/G. §
    (1) A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja a tudományos és művészeti élet szabadságát, a tanszabadságot és a tanítás szabadságát.
    (2) Tudományos igazságok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány művelői jogosultak.)
Akadémiai törvény, Alapszabály, Ügyrend

Archívum: