129345

UNESCO-év

Iskolateremtő agykutató, sokrétűen művelt, széles látókörű tudós, elveihez, keresztény emberségéhez minden körülmények között hű közéleti személyiség tanítványok, kollégák visszaemlékezései, fennmaradt filmek, máig alapműnek számító egyetemi tankönyvek így szólnak Szentágothai Jánosról, a magyar tudomány száz éve született, nemzetközileg is elismert alakjáról.

Szentágothai János Forrás: MTI
Szentágothai János
Forrás: MTI

Az MTA egykori elnöke huszadik századi reneszánsz emberként a legzordabb történelmi időkben és a legelmélyültebb kutatói munkában is "homo universalis" maradt. Vallotta és személyes példájával bizonyította, hogy az emberi élet teljességéhez a magas szintű tudományos és innovatív gondolkodás, az irodalom, a művészetek, az emberi közösségek életének jobbítása iránti elkötelezettség és szolgálat is hozzátartozik. Szentágothai professzort már kortársai is olyan személyiségnek tartották, akiben a tudósi elhivatottság mélységes humánummal párosul. Bár a Nobel-díjat nem kapta meg, az agykutatásban mindmáig a legjelentősebb tudósok között tartják számon.

"Minden, amit tett, buzdító hatású volt: diákjai rajongtak érte, kutatói műhelyében egymást követték a kitűnő fiatal tudósok figyelemkeltő eredményei: a tudomány és a közélet megmozdult erejétől" – a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Pálinkás József méltatta e szavakkal Szentágothai Jánost. A tudós életműve ma is hat. Az általa megalapozott magyar agykutatás nemzetközileg is elismert eredményeinek legnyilvánvalóbb bizonyítéka a 2011-ben elsőként odaítélt, egymillió euró összdíjazású Agy Díj, amelyet három magyar kutató, Freund Tamás, Somogyi Péter és Buzsáki György vehetett át. Közülük ketten – Somogyi Péter és Freund TamásSzentágothai János tanítványai voltak, de nincs a magyar idegtudósok között olyan, aki ne lenne szellemi örökösének tekinthető. Miként az ugyancsak Szentágothai-tanítvány Hámori József akadémikus, az MTA volt alelnöke, az UNESCO Magyar Bizottságának jelenlegi elnöke fogalmazott: "mi, mai magyar agykutatók valamennyien az ő köpönyegéből bújtunk elő".

    Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete közgyűlésének tavaly novemberi döntése alapján a tudós születésének centenáriumát, a 2012-es évet a professzor emlékének szenteli.